Johan Eekma

Johan Eekma

Executive Coach

Wat zijn de succesfactoren van Mark Rutte en Jitse Groen?

Het blijft fascinerend hoe gepassioneerde, betrokken en gekwalificeerde executives en bestuurders ineens van hun voetstuk vallen, of juist het eeuwige leven lijken te hebben. Wat kunnen we hieruit leren? Wat zijn bijvoorbeeld de faal- en succesfactoren van Asscher, Boekhoorn, Groen of Rutte?

In deze blogserie zet ik uiteen hoe te voorspellen is wanneer een leider zal floreren of gedoemd is om -op enig moment- niet (meer) de juiste leider te zijn. Aan deze voorspellingen liggen gevalideerde en toegepaste modellen ten grondslag.

De komende tijd bespreek ik in mijn blogs telkens enkele faal- en succesfactoren. Tijdens en na de blogserie daag ik mezelf en u graag uit om een onderbouwde poging te doen de genoemde variabelen te kwantificeren. Zo kunnen we met een eenvoudige rekensom straks voorspellen hoe succes- of faalvol een huidige of toekomstige executive of bestuurder zal zijn! Ook biedt het aan het eind van de serie een prima checklist om te bepalen op welk vlak u ruimte ziet voor uzelf voor verdere persoonlijke ontwikkeling of verdieping. Dit kunnen we vanuit Carrièrepoort vormgeven door middel van maatwerk executive- en bestuurdersbegeleiding.

Vanuit executive- en bestuurderscoaching werken we met een flinke gereedschapskist aan theorieën, modellen en casuïstiek. Vanuit mijn ervaring weet ik ondertussen dat deze ‘kist’ onderhevig is aan de tijdgeest, nieuwe inzichten, intervisiesessies en inspirerende gesprekken tijdens coachings- en APPA trajecten met voormalige bestuurders als wethouders, burgemeesters, CEO’s, MD’s en Tweede Kamerleden.

Cruciale Houdbaarheidsvariabelen

Energiegevend is dat ik een aantal cruciale houdbaarheidsvariabelen voor leiders heb geïdentificeerd. Deze zijn te categoriseren in:

 • 5 persoonlijkheidskenmerken
 • 4 bestuurderscompetenties
 • 3 omgevingsvariabelen
 • 2 overtuigingen
 • 1 missie

 

5 cruciale persoonlijkheidskenmerken:

 • Betrokken- of bevlogenheid; hart voor de (goede) zaak
 • Vertrouwen op intuïtie en op data (in deze volgorde)
 • Wisselend ingrijpen en loslaten
 • Transparantie in waarden en communicatie
 • Respectvol naar alle elementen in een systeem

 

4 cruciale bestuurderscompetenties:

 • Stakeholder management/engagement
 • Resilience als optelsom van aanpassingsvermogen en veerkracht
 • Gebrek aan visie
 • Overmaat aan systeemsensitiviteit

 

3 cruciale omgevingsvariabelen:

 • Er zijn interventies mogelijk waarmee de omgeving te beïnvloeden is
 • Er zijn omstandigheden (te creëren) waarmee de executive of bestuurder zichzelf kan profileren
 • Er is urgentie of verleiding, waarvoor verandering nodig is

 

2 cruciale overtuigingen:

 • Alles in een systeem heeft interactie en samenhang; inclusiviteit in denken, voelen en handelen.
 • Alles op deze planeet (en daarbuiten?) is gelijkwaardig

 

1 cruciale missie:

 • Hart voor een collectief en impactvol belang

 

In mijn volgende blog zoom ik in op de meest cruciale persoonlijkheidskenmerken: welke eigenschappen dragen wel of niet bij aan succesvol bestuur of leiderschap?