Bedrijfs- en medewerkersvitaliteit

Werken aan bedrijfs- en medewerkersvitaliteit is het beste waarin u kunt investeren. Met een rendement van ruim 300% heeft het misschien uw aandacht? Het versterkt retentie (en daardoor meer tevreden en productieve medewerkers), het vermindert langdurig verzuim en het zorgt voor financiële gezondheid. Interessant? Of heeft u andere drijfveren om te willen werken aan de vitaliteit van bedrijf en medewerker? Dat horen we natuurlijk graag!

Vaak vraagt het om een integraal vitaliteitsbeleid en een terugkerende cyclus om hier met het hele bedrijf aan te werken. Iedereen heeft daarin zijn/haar verantwoordelijkheid. Er zijn snel veel effectieve verbeteringen door te voeren. Neem contact op een adviseur van Carrièrepoort om uw situatie snel inzichtelijk te krijgen en te bespreken welke winst en zekerheden te behalen zijn.

Medewerkersonderzoek

Een Medewerkersonderzoek brengt in beeld hoe uw werknemers presteren en hoe ze allerlei bedrijfsaspecten ervaren. Dit kan gaan over thema’s zoals stress, werkdruk, veiligheid, ziekteverzuim, verloop, productiviteit, collega’s, leidinggevende, leiderschap, beloning enzovoort.

De meeste onderzoeken bestaan vaak uit (lange) online vragenlijsten. Dat geeft de nodige inzichten en geeft vaak in een rapportcijfer aan hoe de medewerkers een onderwerp ervaren.

Maar hoe zit het met de samenhang tussen bedrijfsaspecten en de tevredenheid van de medewerkers? Hoe anoniem ervaren de medewerkers dergelijke onderzoeken?

Wordt er voldoende (zichtbare) actie ondernomen naar aanleiding van de uitkomsten? Hoe zit het met de aanpassingsbereidheid en veerkracht van de medewerkers? Hoeveel stress is er en wat kunnen medewerkers nog aan?

De VitaliteitsAPK is ontwikkeld om antwoord te geven op bovenstaande vragen. Dit integrale medewerkers- en organisatieonderzoek bestaat uit twee modules: een online vragenlijst en een interviewronde met beslissers, beïnvloeders en een willekeurig geselecteerd aantal medewerkers. De uitkomsten zetten we glashelder in ons integrale vitaliteitsbeleid, inclusief een duidelijk rapport met aanbevelingen.