Re-integratie tweede spoor

Is ons re-integratie tweede spoor traject iets voor uw bedfijf?

Op het moment dat een medewerker door uitval van ziekte niet meer in staat is om de werkzaamheden binnen zijn of haar huidige functie te verrichten, heb je te maken met re-integratie. Als werkgever dien je in dat geval rekening te houden met verschillende regels en verplichtingen. Carrièrepoort kan hierin een adviserende rol spelen voor u!

Vrijblijvende intake
Advies op maat
Groot zakelijk netwerk

Direct vrijblijvende intake

Direct sparren met een re-integratie coach bij u in de buurt? Krijg advies en meer informatie gericht op uw persoonlijke situatie. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Wat is re-integratie 2e spoor?

Bij een re-integratie 2e spoor zorgt de werkgever ervoor dat er een nieuwe, passende functie wordt gevonden voor de zieke werknemer. Het is vanwege beperkingen van de zieke werknemer dan niet meer mogelijk om te re-integreren binnen de huidige functie. Bij re-integratie 2e spoor zoekt de werkgever naar aangepaste werkzaamheden die passen bij de ervaring en kennis van de zieke werknemer. Carrièrepoort helpt u graag op weg naar de juiste re-integratie 2e spoor buiten uw bedrijf.

Wat zijn de re-integratieverplichtingen van de werkgever?

Voor zowel de werkgever als de werknemer gelden een aantal rechten en plichten bij een re-integratie tweede spoort traject. Heeft u een zieke werknemer? Dan gelden voor u als werkgever de volgende verplichtingen:
 • De werkgever dient voldoende gelegenheid te stellen aan de zieke werknemer om terug te kunnen keren in de eigen functie. Hierbij horen alle taken en werkzaamheden van de functie. Is dit niet meer mogelijk vanwege beperkingen van de werknemer? Dan is het de taak van de werkgever andere passende werkzaamheden te vinden die zo veel mogelijk aansluiten bij de ervaring, opgedane kennis en beperking(en) van de werknemer.
 • De werkgever hoeft hiervoor geen andere werknemer te ontslaan om de zieke werknemer de desbetreffende functie aan te bieden. Als er geen vrije, passende functie is, wordt er naar een andere oplossing gekeken.
 • De werknemer hoeft zelf geen suggesties aan te dragen voor passende werkzaamheden; dit wordt van de werkgever verwacht.
 • U als werkgever bent (eind)verantwoordelijke voor de verzuimbegeleiding en re-integratie tweede spoor van een zieke werknemer. U dient daarom verplicht een bedrijfsarts of arbodienst in uw bedrijf te hebben.
 • De kosten van de re-integratie tweede spoor zijn voor rekening van de werkgever. Wel mag u als werkgever rekening houden met vergoedingen die de werknemer ontvangt. Dit zijn vergoedingen voor bijvoorbeeld behandelingen.
 • Werkt de zieke werknemer niet voldoende mee aan het re-integratie traject? Dan mag u als werkgever maatregelen nemen. Dit zijn maatregelen als het aanspreken van de werknemer op het gedrag, het schriftelijk vastleggen van bepaald gedrag en het verzoek actiever mee te werken aan het re-integratie traject. Tot slot zijn maatregelen als het opschorten of inhouden van loon ook van toepassing.

Wanneer zet een werkgever re-integratie 2e spoor in?

Wie bepaalt het tweede spoor? En wanneer kan het re-integratietraject tweede spoor ingezet worden?

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van juist werk voor uw werknemers. Indien de huidige functie niet meer passend is en er geen andere werkzaamheden zijn, wordt re-integratie 2e spoor ingezet. Het 2e spoor traject is een vervolg wanneer het 1e spoor traject niet succesvol is verlopen. Het tweede spoor traject wordt in de meeste gevallen in de 52e week van arbeidsongeschiktheid ingezet met een gemiddelde duur van 9 tot 12 maanden. Indien het eerste ziektejaar nog niet verstreken is, is het advies wel om toch al 2e spoor in te zetten.

Het gehele proces wordt door de bedrijfsarts vastgesteld, na het contact met de werknemer. Daarnaast heeft u ook te maken het UWV. Zij houden de ontwikkelingen binnen het traject nauwlettend in de gaten en leggen bij het einde van de wachttijd een loonsanctie op. Deze wachttijd loopt af na 104 weken.

Wat voor rol speelt Carrièrepoort in de re-integratie van mijn bedrijf?

Carrièrepoort zoekt met u mee naar vacatures, juiste verloop van het traject en het inzetten van ons netwerk. Echter, het 2e spoor traject blijft altijd de verantwoordelijkheid van u als werkgever.

Re-integratie 2e spoor traject werkgever

Hoe verloopt de procedure wanneer u als werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer bij een andere werkgever wilt re-integreren? Carrièrepoort gaat samen met u aan tafel om het gehele traject te doorlopen. Het 2spoor traject verloopt via Carrièrepoort als volgt:

 • Voor de werknemer dient het duidelijk te zijn dat er geen mogelijkheden meer zijn bij uw bedrijf. De aangepaste werkzaamheden kunnen niet (meer) uitgevoerd worden;
 • De bedrijfsarts/arbodienst legt de bevindingen vast in een verklaring;
 • Zodra u de verklaring heeft ontvangen doet u een opdracht tot herplaatsing. Het initiatief voor herplaatsing ligt bij u als werkgever;
 • Nadat er een nieuwe werkgever is gevonden wordt er een detacheringsregeling opgesteld door u, uw voormalige werknemer en de nieuwe werkgever;
 • Bij akkoord van alle partijen over de succesvolle re-integratie, wordt een arbeidsovereenkomst getekend.

Re-integratie 2e spoor ondersteuning aanvragen bij Carrièrepoort

Als werkgever kunt u bij Carrièrepoort terecht om ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar passend werk buiten uw bedrijf. Onze re-integratiespecialisten denken mee in de inventarisatie van realistische vervolgstappen in de re-integratie van een zieke werknemer. Zo zorgen we ervoor dat het verloop van het re-integratietraject succesvol is. Carrièrepoort beschikt over jarenlange ervaring én actuele integratieregelgeving kennis, dus we nemen uw zorgen graag uit handen!
APPA regeling

Direct vrijblijvende intake

Direct sparren met een re-integratie 2e spoor adviseur bij u in de buurt? Krijg advies en meer informatie gericht op uw persoonlijke situatie.
Dit gesprek is geheel vrijblijvend.