Titia Lont

Titia Lont

Executive Coach

Regeren is vooruitzien: Pre-APPA loopbaantraject voor wethouders

 

U kent Carrièrepoort misschien van onze APPA-trajecten voor bestuurders die gestopt zijn. Deze deelnemers ervaren vaak dat het tijd kost om los te komen van het politieke ambt. Bij gedwongen ontslag is er daarnaast tijd nodig voor rouwverwerking en het hervinden van energie.

In ons Pre-APPA traject gaan wethouders nog tijdens hun ambtstermijn met hun loopbaan aan de slag. Immers, als je nog in functie bent heb je een vitaal netwerk. Als je gericht gaat nadenken over je toekomst na de verkiezingen, kun je dat netwerk ook strategischer gaan inzetten.

 

 

Hoe ziet een Pre-APPA traject er uit?

Vaak zetten we in de beginfase een zogenaamde TMA-analyse in, met als doel de drijfveren en talenten van de bestuurder in kaart te brengen. Ook wordt hierbij gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden en omgevingen waarin de bestuurder goed tot zijn/haar recht komt. Daarnaast investeren we veel tijd in een uitgebreide CV-analyse inclusief het benoemen van de concrete successen uit de loopbaan.

Zodra er meer zicht is op de gewenste profilering naar de toekomst, kan ook een keus worden gemaakt voor bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van publiek management of toezichthoudende functies. Tenslotte begeleiden we de wethouder bij het aanboren van nieuwe netwerkcontacten via social media.

 

Wat is het voordeel voor de gemeente?

Doordat de wethouder al voorsorteert op een APPA-traject, hoeft hij of zij minder lang beroep te doen op wachtgeld. Dat levert dus een besparing voor de gemeente op. Bovendien is het in het kader van goed werkgeverschap belangrijk dat een gemeente loopbaanondersteuning, al tijdens de ambtsperiode, mogelijk maakt.

 

Wilt u meer weten over ons Pre-APPA aanbod?

Neem dan contact op met een van onze bestuurderscoaches; Titia Lont, Johan Eekma en Mayke Buiting.

Of klik hier voor onze Pre-APPA flyer.