Leef jij je talenten?

Beetje raar wellicht om jezelf dat af te vragen. Leef ik mijn talenten\kwaliteiten? Toch is het handig om dat van tijd tot tijd eens te doen. Waarom? Omdat, hoe meer jij zicht hebt op al je talenten en deze toepast in je werk maar ook in je privéleven hoe meer levensplezier je ervaart. Immers als jij je talenten\natuurlijke kwaliteiten inzet ervaar je over het algemeen meer zingeving, enthousiasme,  passie, blijheid, bekrachtiging, zelfvertrouwen en een grotere mate van voldoening. Ook zal je ervaren dat dingen beter ‘stromen’ in je leven. Allemaal ingrediënten die jouw welbevinden op een (nog) hoger plan brengen. Dus best de moeite waard om voor jezelf eens tijd en aandacht te schenken aan deze vraag.

Vaak stel je deze vraag pas als er zich in je werk een contrast manifesteert. M.a.w. je voelt je niet op je plek, je ervaart dat het werk wat je doet je niet (meer) enthousiast maakt, je zit zonder werk of je ervaart belemmeringen in je werk.

Als je jezelf deze vraag stelt is het goed om eerst af te vragen wat eigenlijk je talenten zijn. Wat zijn überhaupt talenten?

 

Wat zijn eigenlijk talenten?

Maar wat zijn nu eigenlijk  talenten, of ook wel natuurlijke kwaliteiten of kernkwaliteiten genoemd?
In de bovenstaande afbeelding zie je een schematische weergave van het totale veld aan mogelijke  talenten\kwaliteiten. Binnenin dat immens grote potentie veld begeef jij je als uniek persoon met je eigen unieke set aan natuurlijke talenten\ kern kwaliteiten. Er is niemand anders die exact dezelfde set aan natuurlijke kwaliteiten in die bepaalde mix in zich heeft. Talenten kun je bij jezelf herkennen aan het gegeven dat als je deze inzet, je een grote mate van enthousiasme, passie en plezier ervaart.

Bijna iedereen heeft daarnaast ook kwaliteiten die niet natuurlijk zijn maar die we hebben aangeleerd. Deze zijn herkenbaar aan het feit dat je deze dingen heel goed kunt maar over het algemeen weinig plezier aan beleeft. Of zelfs dat je ze saai vind, op de automatische piloot doet of met enige tegenzin uitvoert. Deze kwaliteiten worden ook wel kundes genoemd.

 

 

Daarnaast is de kans groot dat er zich binnen jouw natuurlijke kwaliteiten veld een zone bevind die niet zichtbaar is voor je. De zogenaamde blinde vlek talenten. Dat zijn natuurlijke kwaliteiten die je hebt maar niet bewust van bent. Het kan hierbij het gaan om een talent die je wel al laat zien in die buitenwereld maar zo vanzelf sprekend is voor je dat deze je niet meer opvalt. Vaak worden deze wel gezien door de mensen om je heen. Door de anderen om je heen eens te vragen om jouw kwaliteiten te benoemen kan je deze (weer) bewust worden. Dan kunnen er ook kwaliteiten zijn die je nooit eerder hebt ingezet omdat je nooit een situatie hebt meegemaakt die om deze kwaliteit vroeg.

Kortom je hebt het nooit eerder nodig gehad en het is nooit eerder op een duidelijke manier gespiegeld aan je. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je pas op latere leeftijd door een uitzonderlijke situatie op je werk tijdelijk een team moet aansturen.  En dat je dan ontdekt dat je eigenlijk heel goed op een natuurlijke manier kan leidinggeven. Terwijl je daar wellicht eerder nooit bewust van was omdat je nooit in die situatie bent geweest waar dat nodig was. Ook niet in je privéleven .

Dan kan er vervolgens ook nog een zone zijn binnen het veld van je natuurlijke kwaliteiten die gekenmerkt wordt door niet of slecht stromende kwaliteiten. Dat zijn kwaliteiten die je wel neerzet maar uit balans zijn omdat je ze veelal ‘over de top’ neerzet. Stel één van je talenten is dat je heel nauwkeurig kunt werken. Als je dit over de top gaat inzetten dan wordt je over-perfectionistisch. Wat o.a. kan betekenen dat je de neiging hebt alles tig keer te controleren. Wat weer als gevolg kan hebben dat je werkzaamheden veel meer tijd kosten dan werkelijk nodig is en de voortgang van het werk in het gedrang komt. Het talent gaat dan dus tegen je werken. Dit ‘over de top’ inzetten van je talent komt voort uit bepaalde overtuigingen en\of overlevingspatronen .

In geval van het voorbeeld kan het gaan om een persoon die heel onzeker is van zichzelf en dit onzekerheidsgevoel probeert te voorkomen door overmatige precisie en controle. Het uit balans neerzetten van je talent herken je veelal doordat je er negatieve emoties bij ervaart (angst, stress, onzekerheid, irritatie) of een bepaalde dwangmatigheid voelt in jezelf.

Guy Andreoli

Guy Andreoli

Senior Coach

Als je er voor kiest jouw ware pad te gaan lopen zal deze zich vanzelf aan je tonen.

Hoe kom je er nu achter wat je talenten zijn?

Het begint in alle gevallen met het kijken naar en het onderzoeken van jezelf. Je kunt bijvoorbeeld eerst een lijst maken met alle talenten\kwaliteiten van jezelf die er bij je opkomen. Richt je dan niet alleen op het werk maar kijk ook eens naar je privé leven. Daarbij kan het ook heel zinvol zijn om de mensen in je omgeving (collega’s, leidinggevende, partner, ouders, vrienden) eens te vragen hoe zij jou zien. En hun vragen ook eens een lijst te maken van jouw kwaliteiten\talenten.

Wat vaak ook heel effectief kan werken is om eens te gaan kijken naar je jeugd. Wat waren toen de dingen die je deed waar je enthousiast en blij van werd? Als je dan een vertaalslag maakt naar het nu, door te onderzoeken wat de achterliggende oorzakelijke ingrediënten zijn die je toen zo enthousiast maakten kom je vaak terecht bij een of meerdere natuurlijke kwaliteiten.

En soms is het zinvol om in dit proces wat extra ondersteuning  te krijgen van een professional. Zeker ook als je er achter wil komen wat je blinde vlek talenten zijn. Of als je wilt ontdekken hoe je niet stromende kwaliteiten weer kunt laten stromen.  Immers dit vraagt om meer en dieper zelfonderzoek.  De professionele  loopbaancoaches van Carrièrepoort zetten voor jou graag hun talenten, kennis, ervaring en tools in zodat jij al je talenten helder krijgt. En zodat jij ook weet hoe je deze daadwerkelijk in de praktijk kunt gaan neerzetten en daarmee je werk\levensplezier op een (nog) hoger plan kan brengen.

 

Uiteraard kan loopbaancoaching je ook helpen bij dit proces.

 

Veel talent (onderzoek) plezier!

Guy Andreoli

Senior coach – trainer  Carrièrepoort