Re-integratie in spoor 2 roep vaak vragen op bij werkgevers die daar nog nooit mee te maken hebben gehad.

Onlangs kreeg ik een vraag van werkgever in het MKB die een zieke werknemer heeft. Hij had contact gehad met een arbeidsdeskundige en begreep niet goed hoe de rolverdeling was in re-integratie  tussen een arbeidsdeskundige en een loopbaan/re-integratie coach.

Deze werkgever had het idee dat hij misschien wel kon kiezen tussen een arbeidsdeskundige of een loopbaancoach. Dit misverstand heb ik uit de wereld geholpen door hem te verstellen hoe het zit. Dat ging per mail zodat hij het nog even goed na kon lezen.

Dat vond deze werkgever fijn. Het gaf hem duidelijkheid en dat was precies waar hij behoefte aan had. Het leek mij goed om deze case online te zetten zodat ook andere werkgevers en wellicht ook werknemers, hier iets aan kunnen hebben.

Beste Jaap,

Jouw vraag is mij helemaal duidelijk. Ik begrijp de verwarring omdat jij nog niet eerder met re-integratie in spoor 2 te maken hebt gehad binnen jouw bedrijf. Re-integratie is omgeven door regels vanuit de wet en ik zet graag even een paar dingen voor jou op een rij over de rolverdeling tussen de arbeidsdeskundige en mijzelf.

Richard, waarmee jij laatst hebt gesproken, is arbeidsdeskundige. Hij maakt een arbeidsdeskundig onderzoeksrapport waar een gesprek met jou als werkgever en een gesprek met jouw werknemer aan vooraf gaat. Richard zal ook samenwerken met de bedrijfsarts en de Functionele Mogelijkheden Lijst die de bedrijfsarts heeft opgesteld, opnemen in zijn rapport.

Zo’n arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal tussen de 49e en 52e week van ziekte uitgevoerd.

Richard adviseert in dat arbeidsdeskundige rapport over de re-integratiemogelijkheden van jullie werknemer en hij kijkt o.a. naar de meest effectieve route naar duurzaam herstel intern de eigen organisatie. Hij weet veel over wet- en regelgeving en kan jullie daar over informeren. Ook brengt hij advies uit over het inzetten van een 2e spoor, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Je mag ervan uitgaan dat bij de start van het 2e ziektejaar van een werknemer het zogenaamde 2e spoor  moet worden ingezet. Daar ontkom je als werkgever niet aan, tenzij de bedrijfsarts spoor 2 afraadt, op medische gronden.

Voor de beoordeling van het UWV (de WIA beoordeling vindt na 104 weken plaats) is een arbeidsdeskundig onderzoek rapport heel belangrijk, want daarmee wordt goed inzicht gegeven in wat er zoal aan re-integratie is gedaan en waar nog meer kansen op werkhervatting liggen.

Als die re-integratie niet goed (= niet volgens de wettelijke richtlijnen) is uitgevoerd, dan heeft dat consequenties voor de WIA beoordeling van het UWV. Het kan betekenen dat het UWV dan een loonsanctie toepast in de vorm van een loondoorbetalingsverplichting.

Het UWV is een procedurele organisatie die er scherp op toeziet dat iedereen procedureel binnen de lijntjes kleurt en zich aan de wet houdt. Indien zij daar fouten in ontdekken, wordt de werkgever daar meestal aansprakelijk voor gesteld.

Het belang voor jullie als werkgever is om een ‘UWV proof’ dossier aan te leveren, om loonsancties te voorkomen.

Mijn rol is het om uitvoering te geven aan spoor 2, binnen de regels die de Wet Verbetering Poortwachter daaraan stelt. Ik ben daar goed in thuis en weet hoe ik werknemers daar goed in kan begeleiden, wat er inhoudelijk voor nodig is en hoe ik een Adviesplannen schrijf en Kwartaalrapportages, met inachtneming van de Wet op de Privacybescherming.  

De werkgever krijgt bij de start van spoor 2, met goedkeuring van de werknemer, allereerst een Adviesplan met de uitgangspunten en wat we concreet gaan doen in spoor 2. Ieder kwartaal schrijf ik een Voortgangsrapportage waarin staat wat er zoal aan acties is ondernomen en wat er nog moet gebeuren in een eventueel volgend kwartaal.

Het accent in spoor 2 ligt op het scheppen van de voorwaarden die baanverwerving in “passende arbeid” buiten het huidige bedrijf, dichterbij brengen. Voor wat betreft die “passende arbeid” baseer ik mij op de Functionele Mogelijkheden Lijst of het Inzetbaarheidsprofiel  van de bedrijfsarts, want die bepaalt immers de belastbaarheid van de werknemer.

Spoor 2 heeft een verplichtend karakter. Na 6-8 weken dienen er concrete sollicitatieacties plaats te vinden. Afgezien van die verplichtingen zoek ik altijd de ruimte binnen zo’n traject om het persoonlijk, prettig  en waardevol te maken voor de werknemer. Mocht je met mij in zee willen gaan dan kom ik je daar graag een en ander over vertellen.

Het UWV wil zien wat er in spoor 2 aan activiteiten is gedaan. Ik zorg ervoor dat die acties gedaan worden die bijdragen aan een sluitend dossier. Jullie zijn als werkgever verantwoordelijk voor alles wat je doet in spoor 1 (= Plan van Aanpak, 1e Jaars evaluatie, voortgangsverslagen van de bedrijfsarts) ik ben verantwoordelijk voor het uitvoeren van spoor 2.

Ik begrijp heel goed dat het voor jullie als bedrijf en waarschijnlijk als eigen risico drager, een aanslag op je budget betekent.  

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat jullie werknemer op een gegeven moment hersteld gemeld wordt in het tweede ziektejaar, factureren wij  per kwartaal en niet voor een half of heel jaar vooruit. Want als zich tussentijds herstel voordoet, dan houdt spoor 2 gewoon op.

Mayke Buiting

Mayke Buiting

Senior Coach