Goede communicatie, de sleutel tot succes


Eén op de drie reorganisaties behaalt de beoogde doelen niet. In Nederland is dit zelfs 40%*.

Het succes van een reorganisatie wordt voor een groot deel bepaald door goede interne communicatie. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en vertrouwen vanuit het personeel. Zij moeten op de hoogte zijn van de reden voor verandering, welke verandering de organisatie ondergaat en wat dat betekent voor de toekomst. “What’s in it for me?”

De informatie die wordt afgegeven moet inhoudelijk correct, relevant, bruikbaar, helder, toegankelijk en compleet zijn.  De timing is cruciaal.  Toch wordt de communicatieadviseur pas ingeschakeld als de boodschap gecommuniceerd moet worden en dat is vaak te laat.

 

 

Monique van der Hart

Monique van der Hart

Senior Coach

Vijf communicatie valkuilen tijdens reorganisaties


1. Afwachten.
Denken dat alles tot op het laatste moment geheim moet worden gehouden totdat ieder detail besproken is. Uiteraard wordt er toch gelekt naar de organisatie en ontstaan geruchten.

2.Te idyllisch/ te positief communiceren over een reorganisatie. Dat wordt niet geloofd, zeker als het ook gaat over het schrappen van banen. Het enthousiasme wordt dan als misplaatst ervaren.

3.Denken dat één keer communiceren genoeg is. Je moet blijven communiceren, zelfs dingen blijven herhalen die mensen al eerder hebben gehoord, zodat ze weten dat je het meent.

4. Interne en externe boodschap niet op elkaar afgestemd. Niets is vervelender dan via een externe relatie te vernemen dat jouw werkgever is overgenomen of van een klant te horen dat jouw organisatie gaat fuseren.

5.Medewerkers niet vroeg genoeg erbij betrekken. Dus communiceren over medewerkers, zonder hen erbij te betrekken. Medewerkers kunnen met eigen oplossingen en ideeën komen. Mede hierdoor krijgen negatieve geruchten minder kans.

 

* Geraadpleegde literatuur: Mislukt 70% van de verandertrajecten? Ard-Pieter de Man rector van Sioo en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. April 2016

Redactie Management Career : 29 January 2018