Cees Eenhoorn

Cees Eenhoorn

Senior Coach

TMA Talentenanalyse – meten van drijfveren en talenten 

Met de TMA Talentenanalyse meten we de drijfveren en talenten van mensen. Daarmee meten we ook de motivatie. 

Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware je persoonlijkheid. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag dat mensen laten zien. De ontwikkelingsheden hangen hier erg mee samen. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen.

De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen kunnen aanzetten tot gedrag – of juist remmen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het “kunnen” (competenties), maar vooral ook door het “willen”. Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

Het fijne aan de TMA Talentenanalyse is de positieve insteek. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoge en lage of goede en slechte scores. De TMA Analyse is afgeleid vanuit de positieve psychologie. De analyse biedt een duidelijk inzicht in de persoonlijkheid van de mens. 

Veelal voer ik een TMA analyse uit bij mensen die in een verzuimtraject zitten. Het wordt vaak duidelijk dat mensen zijn uitgevallen van dit werk omdat de talenten en drijfveren niet aansluiten bij de functie die zij tot dan toe hebben uitgevoerd. Door middel van de TMA kan er een zoekrichting opgesteld worden voor een functie die wel aansluit bij de talenten en drijfveren. Het resultaat hiervan is dat mensen gelukkiger zijn in het werk, met alle positieve gevolgen van dien. 

Uiteraard kan de TMA Analyse ook ingezet worden om meer zicht te krijgen op de talenten en drijfveren om verzuim en verminderde productiviteit te voorkomen.