Als je van baan gaat veranderen zijn er verschillende situaties denkbaar.

  1. Je werkt nog met veel plezier maar wilt toch een volgende stap zetten in je loopbaan. Je kunt dan bij een sollicitatie op een positieve manier praten over je huidige werk en je werkgever. Je weet waar je je goed bij voelt in een organisatie (functie, collega’s, missie van de organisatie) en zult vooral duidelijk moeten maken wat maakt dat je een nieuwe stap wilt maken.

 

  1. Je werkt maar wilt iets anders, je bent uitgekeken op de functie en wilt zo snel mogelijk weg. In die situatie is het belangrijk dat je goed kunt verwoorden wat maakt dat je weg wilt. Is het de alleen de functie-inhoud, of zijn het ook de collega’s? Misschien zijn het de waarden van de organisatie die toch niet echt passen bij jouw waarden? Als er in jouw ogen sprake is van een mismatch, bedenk dan hoe je dat zo kunt verwoorden dat je daarin je eigen verantwoordelijkheid neemt.

 

  1. De organisatie wil afscheid van je nemen en er komt een vaststellingsovereenkomst (VSO). Hier is vaak in opgenomen dat er budget is voor een outplacementtraject. In deze situatie is er vaak al langer sprake van een mismatch tussen jou en je werk. In mijn werk als loopbaancoach maak ik dan vaak mee dat mensen verbitterd, teleurgesteld zijn. Soms in zichzelf en soms in de organisatie. Ook kan er sprake zijn van een gevoel van onrechtvaardigheid en je bent boos op je oude werkgever. In deze gevallen is het van groot belang dat je vóór je weer gaat solliciteren hier mee aan het werk gaat. In een sollicitatiegesprek met boosheid praten over je vorige werkgever geeft geen goede indruk. Een nieuwe werkgever zal onmiddellijk denken: praat de sollicitant straks ook zo over mij? En al denk je misschien, ik kan het heel “neutraal” brengen, daar prikt een goede sollicitatiecommissie zo doorheen.

 

  1. Na een reorganisatie is er geen plek meer voor jou. Er komt een sociaal plan en jij moet op zoek naar nieuw werk. Ook dan is het belangrijk dat je in een sollicitatiegesprek niet de “schuld” helemaal bij de werkgever legt. Als jij bijvoorbeeld je vorige werkgever beschuldigt van mismanagement waardoor jij nu op straat staat, dan komt die boosheid in een gesprek naar voren. Daar zit een nieuwe werkgever niet op te wachten.

 

Wat kan je helpen om hiermee om te gaan?

  • Maak een lijst voor jezelf met die zaken die wel leuk waren aan je functie, je collega’s, de organisatie. Waar was je goed in, welke kwaliteiten kon je inzetten? Dan kun je in een gesprek positieve onderwerpen over je vorige werk aandragen. Daarbij kun je zeker ook de mindere kant benoemen, maar dan is er sprake van meer balans.
  • Als je mindere kanten benoemt, neem daarin dan ook je eigen verantwoordelijkheid en laat zien wat je van de situatie hebt geleerd. Stel je vond je werkinhoud erg leuk, maar je kon je niet vinden in de organisatiecultuur of de organisatie vond dat jij daarin niet paste. Dan kun je in een sollicitatiegesprek duidelijk maken wat je daarvan hebt geleerd: dat het voor jou niet alleen gaat om leuk werk inhoudelijk, maar dat je ook de cultuur waarin je gaat werken belangrijk vindt. Als het goed is weet je door je vorige ervaring nu wat daarin voor jou belangrijk is en heb je al uitgezocht dat de cultuur van de nieuwe organisatie beter bij jou past.
  • Praat over je vorige werk met bijvoorbeeld je partner, een coach, vrienden. Laat zien dat je gekwetst bent, boos bent. Dat helpt om daarna ruimte te kunnen scheppen voor meer balans.
  • Onderzoek wat jouw aandeel is geweest in de situatie die bij je vorige werk is ontstaan. Als je de verantwoordelijkheid volledig bij de ander legt, stel je je als slachtoffer op. Een nieuwe werkgever ziet graag iemand die zelf de regie heeft over zijn loopbaan en vanuit een positieve houding een misschien vervelende situatie een goede wending kan geven.
Annemiek van der velden

Annemiek van der velden

Senior Coach

zingeving en zelfsturing: neem zelf de regie over je loopbaan.