Vitaliteit subsidiabel

Wist u dat een groot deel van uw investeringen in vitaliteit subsidiabel zijn?

Het Europees Sociaal Fonds betaalt mee. Er is voor 2019 namelijk 15 miljoen euro budget om vitaliteit en inzetbaarheid binnen teams en organisaties te bevorderen. Per organisatie is een maximale subsidie van €12.500 beschikbaar.

Carrièrepoort is overtuigd dat zij hierin het verschil kan maken, hierin nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid om een geslaagd vitaliteitsprogramma neer te zetten.

 

Hoe werkt het?

1. In een vrijblijvend en gratis gesprek met onze adviseur, brengen we uw vragen rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in kaart en kijken samen naar wat uw organisatie zelf kan oppakken en waarin Carrièrepoort een rol kan spelen.

2. Op basis hiervan adviseert en ondersteunt Carrièrepoort bij de aanvraag van de subsidie. Elke aanvraag die Carrièrepoort heeft begeleid, is goedgekeurd.

 • Minimaal € 6.000 en maximaal € 12.500 per organisatie aan subsidie;
 • Deze subsidie vormt maximaal 50% van de totale vitaliteitsinvestering;
 • Aanvraag moet worden ingediend in het tijdvak van 8 t/m 12
  april 2019;
 • Een gefundeerd vitaliteitsplan moet onderdeel zijn van de aanvraag;

3. Uitrol en evaluatie van uw vitaliteitsprogramma.

Centrale thema’s

Het bevorderen van gezond en veilig werken
Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers
Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers
Het bevorderden van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van             zelforganisatie

”Carrièrepoort heeft me verrast. Ik ben altijd wat afwachtend omdat de meeste bureaus een dubbele agenda hebben. Gedurende onze samenwerking bleek Johan steeds het belang van onze organisatie voorop te stellen samen met gedegen kennis en veel ervaring. De aanvraag van de subsidie ging zeer nauwkeurig, waarschijnlijk omdat ik met een coach aan tafel zat in plaats van een accountmanager. Ik zet onze samenwerking graag voort.”

Directeur woningcorporatie Rotterdam

Johan Eekma

Johan Eekma

Directeur en senior adviseur

Wat kan Carrièrepoort voor u betekenen?

Vitale organisaties: 14% financieel gezonder, 17% productiever, 17% minder verzuim

‘Vitaliteit op de werkvloer’ levert veel op, want cijfers liegen niet. Onderzoek onder ruim 500 organisaties toont aan: er is een directe relatie tussen werkplezier en productiviteit. Prof dr. Heike Bruch en dr. Bernd Vogel formuleerden vier soorten organisatorische energie. Organisaties in het kwadrant ‘productieve energie’ zijn significant succesvoller:

 • Ze zijn 14% financieel gezonder
 • Ze zijn 17% productiever
 • Ze kennen 17% minder verzuim en verloop

Carrièrepoort kent en erkent de link tussen vitaliteit en productiviteit al jaren, en hanteert het als leidend gegeven in haar dienstverlening. Tevreden, gezonde medewerkers presteren meetbaar beter – net als de organisaties waar zij werken.

Vitaliteitsscan

De VitaliteitsAPK: integraal inzicht in de vitaliteit van uw organisatie

Mist u overzicht over wat er precies speelt in de organisatie of afdeling? Met de VitaliteitsAPK, ons integrale organisatie- en medewerkersonderzoek, maakt u pijnpunten én kansen op de werkvloer snel en effectief helder.

De vitaliteitsAPK geeft antwoord op vragen als:

Hoe ervaren uw medewerkers de werkdruk, wat kunnen ze (nog) aan?
Wat kunt u besparen door te sturen op vitaliteit?
Hoe ervaren uw medewerkers de leiding van hun manager?
Hoe zit het met stress en veiligheid van uw medewerkers?
Is uw beoordelingssysteem geschikt om de motivatie en productiviteit te stimuleren?

De vitaliteitsAPK kent drie stappen:

1. Vrijwillige anonieme online vragenlijst onder alle medewerkers, inclusief online vitaliteitsrapport voor elke medewerker;
2. Verdiepende gesprekken met beslissers, sleutelspelers en beïnvloeders;
3. Helder organisatiebreed rapport met resultaatgericht advies en stappenplan.

 • Binnen 2 weken resultaat van de VitaliteitsAPK; u ontvangt helder en concreet advies met duidelijke stappen voor team en/of organisatie;
 • Pasgeleden al een MTO uitgevoerd? Met deze resultaten kunnen wij ook een advies samenstellen.
 • Wij begeleiden u met de aanvraag voor subsidie op uw investeringen in vitaliteit.

Meer informatie?

Mail of bel voor een vrijblijvende verkenning of offerte.  apk@carrierepoort.nl 010 – 785 71 78

We nemen binnen uiterlijk 1 werkdag contact op.

We ervaarden al flinke zelfstandigheid bij onze verpleegkundige teams, maar de stap naar zelfsturende teams was toch lastiger. Met de APK kregen we duidelijk wat er nog scheef zat bij de stap naar zelfsturing, al was het voor een paar mensen nog erg confronterend. Bij ons daalde het verloop met 12%, dat scheelde veel geld en inwerktijd.

HR manager zorginstelling Utrecht

(casestudy op aanvraag beschikbaar)

Voor wie werkt Carrièrepoort

De organisaties die u voorgingen

Onze diensten en oplossingen 

Onze vitaliteitscan biedt u een solide fundament voor volgende stappen naar meer vitaliteit, medewerkerstevredenheid, productiviteit én rendement. Bij die stappen adviseren en ondersteunen we u natuurlijk graag. Dit zijn de diensten waarmee Carrièrepoort ook uw organisatie naar een volgend niveau in vitaliteit brengt:

We hebben de APK ingezet voor onze wijkbeheerders en woonconsulenten en het bleek dat ze zich nauwelijks gehoord en gewaardeerd voelden, ze deden echt alleen nog wat ze ‘moesten’ doen op kantoor. Geen initiatief of meedenken, dat had het management er ‘prima uitgemanaged’. De VitaliteitsAPK gaf ook duidelijk aan hoe we ze weer konden laten aanhaken! Heel eerlijk: dat scheelde veel uitval én uren roddelen bij de koffiemachine.

Teamleider woningcorporatie Rotterdam

(casestudy op aanvraag beschikbaar)

Neem vrijblijvend contact met me op voor de subsidie

Meer vitaliteit in uw organisatie begint met een kleine stap

Bel of mail ons en tijdens een vrijblijvend telefoongesprek – dat u wellicht al een paar eye openers gaat opleveren – gaan we graag in op uw vitaliteitsvraagstuk, en hoe we u daar bij kunnen helpen.

apk@carrierepoort.nl

010 785 71 78

 

CARRIÈREPOORT

Van der Takstraat 28 3071 LL, Rotterdam

010 785 71 78