Monique van der Hart

Monique van der Hart

Senior Coach

De banen van morgen

De afgelopen decennia is onze manier van werken drastisch veranderd. Onder invloed van de technologische ontwikkelingen en de maatregelen in verband met het corona virus, hebben we voorlopig afscheid genomen van de kantoortuinen (hoera!) en werken we substantieel meer vanuit huis. Online vergaderen, solliciteren, trainen en netwerken is inmiddels al redelijk ingeburgerd. De verregaande digitalisering heeft dit mede mogelijk gemaakt. 

Maar hoe ziet de verdere toekomst van ons werk eruit in deze onzekere tijden? Waar moeten we onze pijlen op richten en welke banen hebben nog weinig toekomst als gevolg van deze ontwikkelingen?

Het World Economic Forum (WEF) sprak met de werkgevers van zo’n 15 miljoen werknemers in 20 landen en 12 bedrijfssectoren over de verwachte trends in de periode 2020-2025. De resultaten staan in The Future of Jobs Report 2020.

Ik heb hieruit een aantal belangrijke punten voor je op een rijtje gezet:

Verschuiving in banen

De komende jaren zullen steeds meer overtollige banen afnemen; men verwacht een daling van 15,4% naar 9% (- 6,4% ). Daarentegen zullen de opkomende beroepen groeien van 7,8% naar 13,5% (+ 5,7% groei).

Er is berekend dat er in 2025 zo’n 85 miljoen functies worden vervangen door een verschuiving in de arbeidsdeling tussen mens en machine; gelukkig zullen er ook 97 miljoen nieuwe rollen ontstaan die meer aangepast zijn op de nieuwe arbeidsverdeling tussen mensen, machines en algoritmen. Een ruimschootse compensatie.

Leidende posities

De leidende posities in de groeiende vraag zijn voornamelijk ICT rollen: Data-analisten en wetenschappers, AI- (Artificial Intelligence) en Machine Learning Specialisten, Robotics Engineers, Software- en applicatie-ontwikkelaars en Specialisten in digitale transformatie. Maar ook Process Automation Specialisten, Informatiebeveiligingsanalisten en internet der dingen Specialisten.

De opkomst van deze rollen weerspiegelt de versnelling van automatisering en de heropleving van cyberbeveiligingsrisico’s.

Tegelijkertijd zie je ook in de andere branches een ontwikkeling naar nieuwe rollen, zoals:

 • Materiaalingenieurs in de automobielsector
 • E-commerce en social media-specialisten in de Consumentensector
 • Energietransitie Engineers in de energiesector
 • FinTech Engineers in Financial Diensten
 • Biologen en genetici in gezondheid en Gezondheidszorg
 • Teledetectie wetenschappers (het op afstand verkrijgen van informatie) en
 • Technici in mijnbouw en metalen.

 

De groei zit met name aan de innovatie kant van meerdere industrieën. Onderaan dit bericht een overzicht van functies die op termijn zullen verdwijnen en functies die in opkomst zijn.

 

Nieuwe taken, nieuwe vaardigheden

Misschien heb je na deze explosie van technische beroepen het idee dat je maar beter een complete ICT studie kunt gaan doen. Echter naast technische kennis, blijft een groot te kort aan specifieke vaardigheden die weinig met techniek te maken hebben. Om de skill gap – het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden – te overbruggen, moeten werknemers en leidinggevenden zich blijven ontwikkelen. Bedrijven schatten in dat ongeveer 40% van de werknemers zes maanden nodig zal hebben om zich te laten bijscholen.

Werkgevers zien als belangrijkste vaardigheden in de aanloop naar 2025 onder andere :

 • kritisch denken en analyseren
 • het oplossend vermogen van problemen
 • vaardigheden in zelfmanagement zoals actief leren, veerkracht, stresstolerantie en flexibiliteit.
 • ‘people skills’ zoals leiderschap en sociale invloed

Adoptie van nieuwe technologieën op de werkvloer

De afgelopen twee jaar is een duidelijk versnelling te zien van de adoptie van nieuwe technologieën

onder de ondervraagde bedrijven. Cloud computing, big data en e-commerce hebben nog steeds hoge prioriteit. Echter er is ook een aanzienlijke stijging in de belangstelling voor versleuteling (coderen van gegevens op basis van een bepaald algoritme), als gevolg van de nieuwe kwetsbaarheden van ons digitale tijdperk. Daarnaast is er een aanzienlijke toename van het aantal bedrijven dat verwacht niet-humanoïde robots en kunstmatige intelligentie in te voeren; beide technologieën worden langzaamaan een steunpilaar bij het werken in verschillende branches.

Bedrijven hopen bijna 50% van de werknemers die ontheemd zijn door technologische automatisering en procesverbetering, intern opnieuw in te zetten.  De publieke sector zal meer steun moeten bieden voor omscholing en bijscholing van risicovolle of ontheemde werknemers.

Partnerbedrijven LinkedIn en Coursera hebben meegewerkt aan het rapport van World Economic Forum door realtime arbeidmarktgegevens aan te leveren. Dat heeft onder meer geleid tot onderstaand overzicht met betrekking tot toe- en afnemende vraag functies:

 

Toenemende vraag                                                  Afnemende vraag

1 Data-analisten en wetenschappers

1 Data Entry-medewerkers

2 AI- en Machine Learning-specialisten

2 Administratieve en uitvoerende secretarissen

3 Big Data-specialisten

3 Boekhouding, boekhouding en salarisadministrateurs

4 specialisten op het gebied van digitale marketing en strategie

4 Accountants en accountants

5 specialisten in procesautomatisering

5 Montage- en fabrieksarbeiders

6 Business Development Professionals

6 managers voor zakelijke dienstverlening en administratie

7 specialisten in digitale transformatie

7 Klantinformatie en klantenservicemedewerkers

8 Informatiebeveiligingsanalisten

8 algemene en operationele managers

9 Software- en applicatieontwikkelaars

9 monteurs en machineherstellers

10 Internet of Things-specialisten

10 materiaalregistratie- en voorraadbeheerders

11 Projectmanagers

11 Financiële analisten

12 managers voor zakelijke dienstverlening en administratie

12 postbeambten

13 Database- en netwerkprofessionals

13 Verkoopvertegenwoordiger, groothandel en fabrieken, Tech. en Sci.Products

14 Robotica-ingenieurs

14 Relatiebeheerders

15 Strategische adviseurs

15 Bankvertellers en aanverwante griffiers

16 Management- en organisatieanalisten

16 Huis-aan-huisverkoop, nieuws en straatverkopers

17 FinTech-ingenieurs

17 Installateurs en reparateurs van elektronica en telecommunicatie

18 monteurs en machineherstellers

18 Human Resources-specialisten

19 Specialisten in organisatieontwikkeling

19 Specialisten voor opleiding en ontwikkeling

20 Risicomanagementspecialisten

20 bouwvakkers

2020 World Economic Forum The Future of Jobs Report 2020, OCTOBER 2020