Insights Discovery

 

Het model van Insights Discovery: een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzicht geeft in de unieke voorkeuren van mensen. In een individueel traject (Outplacement of Loopbaanbegeleiding) ontvang je een gedetailleerd persoonlijk verslag van ongeveer twintig pagina’s. Je doorgrondt het model en ga je de kleurentaal eigen maken en herkennen. Dit geeft je inzicht in je eigen werkstijl en de invloed hiervan op je omgeving.

 

De vier kleuren op een goede dag en op een slechte dag:

 

 

Je vult een online vragenlijst in van vijfentwintig meerkeuzevragen. Daarmee wordt jouw persoonlijk verslag (profiel) opgesteld wat een beschrijving geeft van de volgende punten:

 • Je persoonlijke stijl en aanpak in omgang met anderen en besluitvorming;
 • Je belangrijkste sterke en zwakke punten;
 • Jouw waarde voor het team;
 • Je communicatiestijl (je ‘gebruiksaanwijzing’ voor anderen);
 • Mogelijke blinde vlekken;
 • Hoe je omgaat met tegengestelde types;
 • Suggesties voor jouw ontwikkeling.

 

Wat levert het op?

 

 • Inzicht in jezelf en anderen;
 • Begrip voor ieders unieke persoonlijkheid;
 • Je gaat kijken door een ‘kleurenbril’. Daardoor kun je eenvoudig je eigen gedrag en dat van anderen plaatsen;
 • De eenvoud van de kleurentaal is direct toepasbaar in je werk en leven;
 • Een ingebonden persoonlijk verslag van je persoonlijkheid;
 • Input voor jouw ontwikkeling (bijvoorbeeld voor een POP).

 

Insights Discovery is gebaseerd op het gedachtengoed van Carl Gustav Jung* en heeft raakvlakken met DISC en de MBTI.