Mediq

Outplacement via Carrièrepoort

Danone

Outplacement met persoonlijke begeleiding

Wanneer medewerkers te horen hebben gekregen dat zij boventallig zijn en op zoek moeten naar ander werk, krijgen ze van Mediq een outplacement traject. Als partner van Mediq ondersteunt Carrièrepoort bij outplacement- en loopbaanbegeleiding trajecten. Deze trajecten om medewerkers van werk-naar-werk te begeleiden staan beschreven in de presentatie, die je ter informatie op deze pagina kunt downloaden. Ook vind je een voorbeeld begeleidingsplan die je kunt bekijken. Deze info is niet bedoeld voor de medewerkers, voor hen hebben we andere documentatie.

Voor jou als HR medewerker biedt deze pagina de benodigde tools om medewerkers te informeren en aan te melden voor een outplacementtraject. Middels de factsheet die je vindt onder Downloads kun je medewerkers informeren over de inhoud van outplacement via Carrièrepoort. Via onderstaande Aanmeldingsprocedure meld je medewerkers aan voor een outplacementtraject. Later zul je hier ook een aanmeldformulier vinden voor de aanmelding voor loopbaantrajecten.

NL leert door

Downloads

Aanmeldingsprocedure

Wanneer een medewerker boventallig is geworden en een VSO heeft getekend, volg je onderstaande stappen om deze persoon aan te melden voor een outplacementtraject:

  • We hebben van Mediq een overzicht met de belangrijkste informatie per boventallige medewerker. Zodra de VSO getekend is, gaat Carrièrepoort ze benaderen. Het signaal dat ze benaderd kunnen worden, inclusief de benodigde extra informatie, geef je door via het aanmeldformulier.
  • Vul alle velden in. Belangrijk voor administratie en rapportage is dat het personeelsnummer van de medewerker duidelijk vermeld staat.
  • Inventariseer op hoofdlijn de situatie van de medewerker en zijn/haar hulpvraag voor het zoeken naar de volgende loopbaanstap (bijvoorbeeld heroriëntatie op de arbeidsmarkt, ondersteuning bij zelfstandig ondernemerschap). Vul dat in bij ‘situatieschets’
  • Meld via onderstaand formulier een medewerker aan voor een outplacementtraject bij Carrièrepoort. Een van onze coaches neemt vervolgens contact op met de betreffende medewerker om een intake-gesprek in te plannen.

Aanmeldformulier

Opleidingsachtergrond

Gewenste taal begeleiding

Gewenst contactmoment voor intake/kennismaking

14 + 2 =