Leonie Mijnlieff

Leonie Mijnlieff

Senior Coach

Een leven lang leren krijgt steeds meer de aandacht die het verdient.

Sommigen van u zal het niet ontgaan zijn dat onder de noemer loopbaanontwikkeling veel gaande is. Bezig zijn met het vormgeven van je loopbaan is hot! Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons als loopbaanadviseurs maar ook voor bedrijven.  Hier wat tags en termen die je nu veel tegenkomt op allerlei sociale platforms: # Duurzame inzetbaarheid #45+ Subsidie #Werkgeluk # Werkplezier #Purpose #Leiderschap #Een leven lang leren #Slim-regeling.

Er zijn dus vele tags te vinden als het op loopbaanontwikkeling aan komt. Dit geeft aan dat ons idee over werken en wie we daarin zijn en willen gaan zijn, een steeds belangrijke rol gaat spelen. We ervaren en beseffen ons steeds meer dat ons werkende leven en privé niet meer strikt gescheiden onderdelen zijn. Dit omdat onze baan een heel groot en belangrijk deel van ons leven en identiteit uitmaakt. Daarnaast hebben we niet meer ons hele leven een vaste baan.

Zo blijft uw bedrijf ook wendbaar voor de toekomst!
We denken vaak bij een leven lang leren aan: leren door opleidingen te doen. Uiteraard is juist persoonlijke ontwikkeling en bewustwording over eigen kunnen, unieke talenten en drijfveren hier ook onderdeel van. Bovendien gaan mensen niet meer alleen naar hun werk om geld te verdienen. Steeds vaker willen mensen echt iets bijdragen aan de wereld. En omdat het een dus groot deel van ons leven uitmaakt is het belangrijk daar aandacht aan te besteden. Niet alleen als individu, ook als organisatie is het goed te om te investeren in de toekomst van je organisatie.

– Zo was er de in 2019 de 45+ plus regeling, waar veel gebruik van gemaakt is;

– Goed nieuws voor het MKB, vanaf maart 2020 kunnen zij de door de SLIM-regeling subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of door loopbaanadviezen voor iedereen in de onderneming aan te bieden. Download onderaan deze pagina de PDF;

– In 2021 komt er de STAP-regeling, waar elke Nederlander gebruik kan maken van subsidie om een opleiding te doen;

– De overheid stimuleert werkgevers te investeren door: wanneer een werknemer naar een andere functie wil doorgroeien, de studiekosten aftrekbaar te maken van de transitievergoeding;

– Is er vanuit Europa het ESF-duurzame inzetbaarheidsfonds voor bedrijven en overheidsinstellingen. De subsidie kan aangevraagd worden rondom onderstaande 4 thema’s:

1. Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdmanagement.

Medewerker aan je verbinden door te investeren in hun loopbaan.

Werken uw medewerkers al optimaal passend bij hun kwaliteiten en talenten? Wat wilt u als werkgever betekenen voor de medewerkers? Een ‘Leven Lang Leren’ krijgt zo steeds meer de aandacht die het verdient. Je hoeft natuurlijk geen wiskundige te zijn om te bedenken dat het voor iedereen meer oplevert wanneer het werkplezier hoog is. Het is dus een win-win situatie wanneer uw medewerkers weten waar ze naar toe willen groeien en weten waaraan zij aan willen bijdragen. Daarnaast bind je mensen aan de organisatie wanneer zij voelen en weten dat er in hen geïnvesteerd wordt. De investeringen en tijd die er in gestoken worden werken zo met terugwerkende kracht weer door.

Wat is mogelijk met de SLIM subsidie? Download de PDF!