Index Computations

 

De index computations zijn een term uit NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), die een weergave bieden van iemands subjectieve ervaringswereld. Zoals wellicht bekend is NLP ontleend aan de prille start van de computertechnologie, waardoor veel computertermen gebruikt worden (zoals programmeren, index, computations). Een van de grondleggers van NLP, Richard Bandler, heeft deze term geïntroduceerd.

In feite geeft de Index computations de balans aan tussen denken, voelen en doen, wat iemand vervolgens laat ervaren hoe hij/zij iets ‘weet’. Zintuiglijk gezien is het een weergave van ons centrale zenuwstelsel, die een voorkeur geeft aan een of enkele uitingssystemen. Meestal is uit iemands woordgebruik goed op te maken hoe naar een bepaalde situatie gekeken wordt.

Voorbeeld: Kees weet niet wat zijn volgende carrièrestap moet zijn. Wel is duidelijk dat sinds de laatste reorganisatie zijn onzekerheid getriggerd is en hij ook niet zo goed overweg kan met zijn nieuwe leidinggevende. Door een analyse te maken van zijn index computations wordt duidelijk dat de balans tussen zijn denken, voelen en doen als volgt is:

  • 50% denken:
    -> Kees denkt vooral na over zijn volgende carrièrestap. Hij zet heel rationeel op een rij welke opties hij heeft en doet onderzoek naar allerlei bedrijven en functies op LinkedIn.
  • 40% doen:
    -> Kees doet veel aan onderzoek naar mogelijke functies door websites van bedrijven te checken.
  • 10% voelen:
    -> Kees heeft geleerd dat je niet te veel naar je gevoel moet luisteren. Dat negeert hij dus een beetje, terwijl de aanleiding om een andere baan te willen voortkwam uit een onzeker gevoel en ontevredenheid over zijn nieuwe leidinggevende.

Met dat inzicht blijkt dat Kees eerst meer stil mag staan bij zijn gevoel, dus dat de index computations een andere balans vragen dan hij tot nu toe had. Door bij zijn gevoel stil te staan, komt de coach veel sneller tot de kern van zijn loopbaanvraag (in de loopbaancoaching) en zijn de vervolgstappen anders dan zomaar te gaan zoeken op LinkedIn en websites te gaan bekijken.