NLP

 

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis

 

NLP is een afkorting en staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een model dat is ontworpen in de jaren ‘70 door Bandler en Grinder. Zij bestudeerden enkele succesvolle en belangrijke psychotherapeuten. Zij ontdekten uit talloze observaties van gesprekken met hen bijzondere structuren in hun communicatie. Bandler en Grinder verwerkten de gevonden structuren in modellen en technieken om deze kennis overdraagbaar te maken. Zo ontstond het NLP –model.

 

Hoe werkt NLP

 

NLP wordt veel ingezet in coaching om doelen te bereiken en gedragsverandering teweeg te brengen. Het model is gericht op doelgerichte verandering, waarbij onderstaande elementen een belangrijk onderdeel vormen.

 

 

 

Beleving

 

NLP bestudeert de wijze waarop iemand iets beleeft. Wat hij in gedachten hoort, ziet en voelt. Maar ook over hoe hij zijn lichaam beweegt, wat hij doet, in welke emotionele toestand iemand zich bevindt, wat hij tegen zichzelf zegt, wat hij belangrijk vindt en van welke overtuigingen hij uitgaat. De combinatie van deze elementen wordt de structuur va de subjectieve ervaring genoemd

 

Modelleren

 

NLP is het modelleren van de excellentie. Het gaat zoals bij de ontstaansgeschiedenis al aangegeven uit van wat iemand goed kan. Wat maakt een expert tot een expert? NLP zoekt naar patronen die zorgen dat een expert kan wat hij kan. De bedoeling is dan om dat speciale vermogen in technieken te vertalen zodat iemand anders het ook kan leren. Het vermogen dat overdraagbaar wordt gemaakt wordt modelleren genoemd.

 

Contact

 

NLP zet in op communicatietechnieken. Welke invloed heeft verbale en non verbale communicatie op de ander? Hoe kunnen we deze invloed doelgericht inzetten? NLP is een verzameling methoden om communicatie met onszelf en met anderen, effectiever te maken. De insteek is om iemand te helpen veranderen, zijn doel te bereiken, of het oplossen van hindernissen.

 

Change personal history (CPH)

 

Change personal history is een techniek die bij NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt gebruikt.
Met deze techniek herschrijft iemand als het ware zijn levensgeschiedenis. Eerst wordt er gezocht naar vroegere ervaringen waarop een problematische reactie is gebaseerd. Meestal gebruikt de NLP-er daarbij een zoek-anker. Vervolgens worden aan de gevonden ervaringen nieuwe hulpbronnen toegevoegd, ook weer met een anker. Zo ontstaat een andere beleving van wat er ooit in het verleden is gebeurd en kan iemand afscheid nemen van moeilijke ervaringen. In de toekomst gaat hij onbewust (meer) reageren alsof het vroeger anders was gegaan, hoewel hij bewust nog weet hoe het in feite is gegaan. Deze techniek wordt gebruikt om gevoelsmatige hindernissen op te ruimen die samenhangen met het verleden.