DISC – Persoonlijkheidstest

 

DISC is de afkorting van een persoonlijkheidstest die inzicht geeft in gedrag, communicatie- en leiderschapsstijlen. Het model DISC vergroot kennis van voorkeursgedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot individuele groei binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

DISC heeft overlap met de MBTI Test.

 

De Bedenker en Ontwikkelaar van DISC

 

Het DISC model is ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij zijn observaties. Hij onderscheidde actief en passief gedrag, en hoe mensen hun omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele uitersten. Het tegenwoordige DISC model bestaat uit twee assen: INDIRECT tegenover DIRECT en TAAKGERICHT tegenover MENSGERICHT.

 

Taakgericht of mensgericht

 

De primaire as (TAAKGERICHT/MENSGERICHT) geeft aan hoe gunstig of wantrouwig iemand reageert op zijn omgeving. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je vooral leiden door feiten en argumenten, en vertrouw je een context pas na verloop van tijd en als er ‘bewijs’ is. Ben je mensgericht (relaterend) dan kies je vooral op gevoel en geef je snel vertrouwen aan anderen.

Combineer je beide assen dan krijg je de 4 basis ‘temperamenten’ van het DISC model: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn eigen kleur.

 

Indirect of direct

 

De secundaire as (INDIRECT/DIRECT) geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je meestal bedachtzamer, rustiger en wil je even nadenken voordat je iets zegt. Ben je meer direct (extravert) dan geef je sneller antwoord en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer aanwezig.

 

DISC

 

 

Rood – Dominant temperament, ‘recht door zee’

 

 • Gedrag: Zelfverzekerd, houdt van confrontaties, resultaat gericht, neemt snel beslissingen, goede onderhandelaar, assertief, resultaat gericht, ongeduldig, komt snel tot de kern en risicobereidheid.
 • Valkuil: Tè directe communicatie, commanderen en arrogantie.
 • Lichaamstaal: Afstandelijk, stevige handdruk en direct oogcontact, gecontroleerd in houding en gebaren.
 • Intonatie: sterk, duidelijk, hard, zelfverzekerd, direct.

 

Geel – Interactief temperament, de ‘enthousiasteling’

 

 • Gedrag: Enthousiast, liever praten dan luisteren, gevoelig voor trends/imago, neemt beslissingen op gevoel, is goed van vertrouwen, meestal positief en optimistisch, heeft een hoog tempo, is in voor nieuwe ideeën en ervaringsgericht.
 • Valkuil: Veel praten en anderen ‘overvleugelen’ of negeren.
 • Lichaamstaal: Gebruikt aanraking, nabijheid, ontspannen, humor, vriendelijk oogcontact en gebruikt extraverte houding/gebaren.
 • Intonatie: Enthousiast en energiek, emotie in de stem, vriendelijk en stimulerend.

 

Groen – Stabiel temperament, de ‘helpende hand’

 

 • Gedrag: Heeft een vriendelijke uitstraling, is een luisteraar, servicegericht, stelt beslissingen nemen uit, bescheiden, attent, meegaand, sensitief voor gevoelens van anderen, observeert en reflecteert.
 • Valkuil: Zichzelf onzichtbaar maken.
 • Lichaamstaal: Relaxed, methodisch, leunt achterover, maakt vriendelijk oogcontact en gebruikt ingehouden, kleine gebaren.
 • Intonatie: Warm, zacht, kalm, laag volume.

 

Blauw – Consciëntieus temperament, de ‘analyticus’

 

 • Gedrag: Zorgvuldig en onderbouwd, gericht op kwaliteit en service, handelt naar feiten, betrouwbaarheid, objectief, luistert positief-kritisch, weloverwogen, formeel, is wat afstandelijk, heeft oog voor detail, eerst zien dan geloven.
 • Valkuil: Perfectionisme en te kritisch.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, ferme houding, direct oogcontact, nauwelijks gebaren.
 • Intonatie: Gecontroleerd, direct, doordacht, monotoon.

Al deze kenmerken laten we zien in ons gedrag. Eén kenmerk is meestal het sterkst aanwezig, aangevuld met een secundair temperament. Dit bepaalt onze persoonlijke DISC stijl.

 

Hoe zie en meet je iemands DISC stijl?

 

Je kunt iemands DISC stijl observeren als je goed kijkt en luistert naar de verbale en non-verbale communicatie. Je kunt DISC ook meten met een DISC analyse in de vorm van een (online) vragenlijst. Ieder temperament uit deze analyse is even belangrijk. Niet alleen de hoogst scorende, maar ook de laagst scorende temperamenten geven informatie.

 

DISC profiel

 

De uitslag van de analyse wordt in een DISC profiel weergegeven en uitgelegd. Dit is een rapport dat de DISC analyse, en de bijbehorende grafiek, op een begrijpelijk manier vertaalt zodat ook als je onbekend bent met DISC, je de achtergronden kunt lezen. Je DISC profiel is breed te gebruiken en is o.a een module bij Loopbaanbegeleiding en outplacement.