Mayke Buiting

Mayke Buiting

Executive Coach

Wat maakt een leider anno 2021 succesvol?

 

In vrijwel alle loopbaantrajecten waarbij het gaat om het invullen van leiderschapsrollen is het niet zozeer vanwege een gebrek aan kennis waardoor mensen aankloppen bij een loopbaanadviseur. Alle managers die ik in traject heb, hebben een stevige managementopleiding gevolgd. Dus functioneel staan zij hun mannetje. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Tot zover het overzichtelijke gedeelte!

 

Echter, om goed de rol van manager in te vullen zijn er andere belangrijke criteria die iemand anno 2021 tot een goede leider of een adequaat  manager maken. En bij het versterken van die criteria is er veel winst te behalen door een loopbaancoach in te zetten.

Emoties, Passie, Persoonlijkheid

 

Bij succesvol leiderschap spelen emoties een belangrijke rol. Emoties  zijn deel van de persoonlijkheid van de leider en het kleurt:  de visie die iemand er op nahoud, de strategie waarvoor hij kiest, de manier om tot besluitvorming te komen, het hanteren van processen en het heeft effect op de groepsinteractie.

Alles wat mensen in het algemeen doen en wat ook leiders doen, heeft een emotionele component. Een leider die gepassioneerd is over zijn vak of zijn business zal dat laten blijken in woord en al naar gelang zijn temperament, ook in gebaar. Als hij daarbij ook nog sociaal- en communicatief vaardig is (als hij in staat is om de afstemming tot anderen te vinden) wordt dat doorgaans erg gewaardeerd door mensen. Enthousiasme werkt immers vaak aanstekelijk en het kan tot nauwere verbondenheid leiden tussen leiders en volgers.

Passie voor je vak is de aandrijfas die tot actie aanzet. Veel leiders blaken van de passie of hebben een mate aan bevlogenheid in zich voor de business waarin zij zitten. Kijkend naar de manier waarop besluiten worden genomen, gebeurt dan niet op louter rationele gronden. Sterker nog: in zijn boek “Het slimme onbewuste” beweert hoogleraar psychologie Ab Dijksterhuis dat ons onbewuste doorgaans in the lead is met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als het bewustzijn. Zelf heb ik menig executive zinnen horen zeggen als: “Ik voel het gewoon aan mijn water, en daarom neem ik dit besluit.”,  “Ik voel dat dit precies het goede moment is om dit te doen”, of “Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik dit zo ga doen maar ik weet gewoon dat het goed is.” Ik zag een aantal succesvolle leiders vooral koersen op basis van “gut feeling”.

Persoonlijkheid, iets dat veel leiders wordt toegedicht, zegt iets over het unieke karakter van iemand en dat unieke draagt bij aan de leiderschapskwaliteit en aan de stijl. Je hebt dan immers met iemand met een smoel te maken en niet met een grijze muis.

 

 

Topics Leiderschap

Leiders die zich openstellen voor verandering en die zichzelf willen ontwikkelen kunnen door middel van executive coaching veel persoonlijke en zakelijke winst behalen door grondig naar zichzelf te kijken en naar wat hen echt beweegt.

Een aantal topics kan daarbij aan de orde komen:

  • Het vermogen van iemand tot ontvankelijkheid en het aangaan van echte relaties; als iemand in staat is om te praten over zijn gevoelens en gedachten dan kan dat grote verandering ten goede teweeg brengen in een organisatie en tot echte wederkerigheid in de samenwerking leiden. Er wordt dan immers echt gedeeld en dat schept vertrouwen en een gevoel van verbondenheid.
  • Het thema “kwetsbaarheid” komt tegenwoordig vaak aan de orde in coach gesprekken met managers. Het gaat dan over het hanteren van angst, frustratie  en de ups en downs van het leven die niemand bespaart blijven, dus ook leiders niet. Echtscheidingen, ontspoorde kinderen, ziekte en dood komen ook op het pad van leiders.
  • Een mate aan nieuwsgierigheid naar het eigen gedrag hoort ook in dit rijtje thuis; is de leider in staat om onder de oppervlakte te kijken naar zijn gevoelens, verlangens, gedachten en gedragingen, ook als die een beetje abject zijn? Is er een mate aan introspectie aanwezig waardoor de leider kan zien dat alles in hem/haar verband houdt met  ervaringen uit het verleden? Is zij/hij in staat om te luisteren naar de mening of observatie van een ander, zonder meteen in het defensief te gaan? Is de leider in staat om op een constructieve manier met stressvolle zaken om te gaan of zet zij/ hij meteen de aanval in of gaat zij/hij in de ontkenning? Kent de leider zijn eigen automatische afweermechanismen?

 

Leiderschap brengt grote verantwoordelijkheid met zich mij ten aanzien van anderen maar ook ten aanzien van het eigen persoonlijke onderhoud. Alleen een MBA of een andere masteropleiding is nog geen garantie voor goed leiderschap. Het bespreken van additionele onderwerpen zoals hierboven beschreven, zijn belangrijk om op het leiderschap van nu en de toekomst voorbereid te zijn.