Onze Certificeringen en lidmaatschappen

CMI

Career Management Institute Netherlands (CMI) is de certificerende instelling voor loopbaanadviseurs die hun vakbekwaamheid willen aantonen. CMI is zelf ook getoetst door de Raad voor Accreditatie, de instantie in Nederland die certificerende instellingen op kwaliteit toetst. CMI heeft aangetoond in staat te zijn certificering van loopbaanadviseurs op een competente, consistente en onafhankelijke wijze te kunnen uitvoeren.

De accreditatie is gebaseerd op een vierjaarlijkse beoordeling waarbij opdrachten worden uitgevoerd en toetsen behaald dienen te worden. De accreditatie is van toepassing op de volgende activiteiten:
loopbaanbegeleiding;
loopbaancoaching;
outplacement;
• reïntegratie 2e spoor.

CMI

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren.

Noloc

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. De 3000 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, jobcoaching, outplacement, beroepskeuze advies, re-integratie- en carriérecoaching. Zij werken bijvoorbeeld bij re-integratie- en outplacement bureaus, bij interne loopbaancentra, bij het UWV, bij gemeenten of als zelfstandig ondernemer.

Noloc
NOBCO heeft samen met de The European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en andere Europese beroepsorganisaties het European Individual Accreditation (EIA) keurmerk voor coaches ontwikkeld. Dit EIA systeem is in alle landen op dezelfde manier ingevoerd, zodat het internationaal vergelijkbaar is.

Het EIA keurmerk gaat uit van het Competence Framework. Dit systeem van competenties is gebaseerd op onderzoek naar de praktijk van coaching. Diverse competenties zijn gegroepeerd in acht hoofdcompetenties en 112 meetbare vaardigheidsindicatoren.

NVP
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) is hét netwerk voor HR-professionals. Bij de NVP zijn 3.000 professionals aangesloten die zich bezig houden met HR-strategie, arbeidsverhoudingen, werving en selectie, innovatie in HR, arbeidsvoorwaarden en opleidingsplannen. De vereniging is vraagbaak en kenniscentrum voor HR-specialisten. De NVP biedt een breed netwerk aan contacten en houdt haar leden up-to-date over de veranderende eisen die gesteld worden aan HR-professionals en over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseert de NVP congressen, workshops en cursussen, themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken en is zij partner van een aantal HR initiatieven en samenwerkverbanden in Nederland.

De NVP is aangesloten bij de European Association for People Management (EAPM) en maakt zo deel uit van een internationaal netwerk van zusterverenigingen die zich in Europa met Personeelsmanagement bezighouden. De EAPM organiseert een tweejaarlijks congres en stimuleert onderzoek op het terrein van internationaal personeelsbeleid.

MVO
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

Carrièrepoort beseft zich dat zij een onlosmakelijk deel is van een groter geheel. Dat brengt de logische verantwoordelijkheid met zich mee om bewust en respectvol om te gaan met mensen, dieren, de natuur, met duurzame energie en dat we uitgaan van een evenwichtige verdeling van geldstromen in elke bedrijfsketen. Carrièrepoort zet de 3P’s van People, Planet en Profit dan ook centraal in de bedrijfsvoering.

Concreet vinden we dat elke commerciële organisatie 15% tot 20% netto winst mag maken met zijn producten en/of dienstverlening, net als alle partners in dezelfde keten. Medewerkers verdienen marktconforme salarissen en dito secundaire voorwaarden. Kernwaarden als transparantie, eerlijkheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid zijn vanzelfsprekend, daarnaast bepaalt iedereen eigen waarden.

MVO

Carrièrepoort staat ingeschreven als geregistreerde instelling in het CRKBO kwaliteitsregister. Daarmee voldoen we aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving.

Pin It on Pinterest