Anchoring

Komt uit de psychologie. De neiging van mensen om (vaak onbelangrijke en/of subjectieve) informatie te gebruiken als referentiepunt. Met name als kennis of informatie ontbreekt zorgt de subjectieve informatie voor een referentiekader van waaruit besluiten worden genomen of wensen ontstaan.

Binnen coaching kan anchoring zorgen voor een ideaalbeeld wat iemand heeft gecreëerd (op basis van subjectieve, zintuiglijke waarnemingen en/of op basis van sterke beïnvloeders vanuit jeugd, puberteit of adolescentie. Denk hierbij aan ouders, vrienden, ‘succesvolle’ studiegenoten of familieleden en beïnvloeding door media).
Dit zorgt voor een (meestal) irreële vergelijking: een ideaalbeeld versus werkelijk beeld. Coaching zorgt voor het doorbreken van een dergelijke vergelijking.