MTO: Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Energieke mensen, succesvolle organisaties!

Bel ons – 010 785 71 78VitaliteitsAPK aanvragen

Wat is een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)?

Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek, oftewel MTO, meet hoe uw medewerkers presteren en zich voelen. Dit is meetbaar in meerdere thema’s, zoals stress, werkdruk, sociale veiligheid, ziekteverzuim, verloop, productiviteit, samenwerking, leiderschap en beloning. De meeste medewerkerstevredenheidsonderzoeken bestaan alleen uit online vragenlijsten. Werknemers wordt gevraagd een MTO in te vullen, waarna het management uiteindelijk de resultaten krijgt. Zo krijgt HR en het management onder andere meer inzicht in wat medewerkers belangrijk vinden, welke thema’s prioriteit verdienen, waar medewerkers energie van krijgen en wat hen stress oplevert. Carrièrepoort gaat zelf nog één stap verder dan deze traditionele MTO met haar eigen ontwikkelde VitaliteitsAPK.

N

Verdiepend medewerkersonderzoek

N

Personeelsbeleid gericht op de toekomst

N

Verlaag het ziekteverzuim, maximaliseer werkplezier

vitaliteit

Vitaliteit

Vitaliseer je organisatie: verlaag verzuim en maximaliseer werkplezier en rendement. Creëer een florerende organisatie!

mobiliteit

Mobiliteit

Energieke medewerkers, vitale organisaties! Iedereen in beweging brengen en houden, hoe doen we dat?

ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Hoe wij zorgen voor een laag ziekteverzuim in elke organisatie? Met kleine veranderen al groot resultaat!

duurzame inzetbaarheid

Inzetbaarheid

Voer personeelsbeleid gericht op de toekomst. Duurzaam presteren!

MTO en organisatieonderzoek

Bij medewerkerstevredenheidsonderzoeken is er veel ruimte voor verbetering. De belangrijkste gegevens kunnen tijdens een MTO met een online vragenlijst vergaard worden, maar meestal zijn werknemers niet erg gemotiveerd om mee te werken aan het onderzoek. Het gaat voor hun gevoel namelijk niet over hen. Bovendien meten de meeste medewerkerstevredenheidsonderzoeken niet de veerkracht van medewerkers: hoe wendbaar en weerbaar zijn ze eigenlijk? Hebben ze de veerkracht en vitaliteit om te kunnen omgaan met de veranderende organisatie en de omgeving ervan? De VitaliteitsAPK van Carrièrepoort brengt hier verandering in.

MTO

De VitaliteitsAPK levert meer inzichten op

Aangezien een medewerkerstevredenheidsonderzoek vaak niet de gewenste informatie oplevert, heeft Carrièrepoort de VitaliteitsAPK ontwikkeld. Dit integrale medewerkers- en organisatieonderzoek is het meest uitgebreide in de markt én is nauwelijks duurder dan een regulier MTO. Het onderzoek bestaat uit twee modules: een uitgebreide MTO + PSA (psychosociale arbeidsbelasting) en een integraal organisatieonderzoek. Met een online vragenlijst wordt kwantitatief inzicht gegeven in de 5 domeinen van uw organisatie:

  • Energie van de medewerkers.
  • Meest aanwezige cultuur of cultuuraspecten.
  • Effectiviteit van de structuren waarmee uw organisatie is ingericht (informatie, overleg, besluitvorming en verantwoordelijkheidsverdeling).
  • Performance, welke organisatiedoelen en kpi’s heeft uw organisatie en op welke manier wordt de performance van uw medewerkers beïnvloed?
  • Gezondheid en leefstijl van uw medewerkers.

Om deze gegevens in het perspectief van uw organisatie te plaatsen, nemen we naast de online vragenlijst ook interviews af. Hiermee brengen we dezelfde domeinen ook kwalitatief in kaart. De patronen die zichtbaar worden door de online én interviewresultaten te matchen, zorgen voor de inzichten om gericht en integraal te werken aan de verbeterpunten binnen uw organisatie. Ook kunnen de thema’s waar goed op gescoord wordt verder worden versterkt. Zo krijgt u een kwantitatief én kwalitatief inzicht in de mate van vitaliteit in uw organisatie,  de afdelingen, teams en van de medewerkers. We noemen het niet voor niets een APK, een echte check-up: heeft uw ‘bedrijfsvehicle’ misschien verborgen gebreken die een gevaar kunnen zijn voor de toekomst, voor uzelf of voor anderen?

Download uw exemplaar van “5 KPI’s voor de vitale organisatie”

Ontdek welke KPI’s de vitaliteit van uw organisatie inzichtelijk maken in onze whitepaper 5 KPI’s voor de vitale organisatie.

Van verbeterpunten naar actiepunten

Wanneer het na een medewerkerstevredenheidsonderzoek duidelijk is hoe de organisatie op alle gebieden presteert en hoe de samenhang daartussen is, wordt er vaak niet aangespoord om na het MTO de verbeterpunten gelijk om te zetten in actiepunten. Carrièrepoort doet dit wel. Onze VitaliteitsAPK bestaat namelijk onder andere uit een advies aan de directie, HR en lijnmanagement over welke korte en langere termijn interventies het best passend zijn. Dit zijn activiteiten om medewerkers in beweging te krijgen, ziekteverzuim te laten dalen, productiviteit te verhogen, stress te verminderen en de weerbaarheid van medewerkers te versterken. De VitaliteitsAPK omvat naast vitaliteit ook mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en lager ziekteverzuim. Neem de stap en maak uw organisatie ook toekomstbestendig.

VitaliteitsAPK

Onze VitaliteitsAPK is een sterke combinatie van medewerkerstevredenheidsonderzoek en organisatiedynamieken. Het is een volledige integrale aanpak, waardoor het onderzoek veel meer inzichten en praktische informatie oplevert dan een MTO alleen. Heeft u interesse in onze VitaliteitsAPK of heeft u vragen? Bel dan naar 010 – 785 71 78, stuur een e-mail naar info@carrierepoort.nl of vul het online intakeformulier in.

Onderzoek op maat? Bel of mail ons voor de mogelijkheden

Bel: 010 321 0982Mail naar: info@carrierepoort.nl

medewerkersonderzoek

Direct vrijblijvende intake aanvragen

Meer vitaliteit in uw organisatie begint met een kleine stap. Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u een HRD vraagstuk? Bel ons dan op 010 785 71 78.

Tevreden werkgevers gingen u voor