Boost jouw loopbaan!

Boost jouw loopbaan!

Bij Carrièrepoort weten we dat succes binnen organisaties niet het resultaat van individuele prestaties is, maar het gevolg van effectief samenwerkende teams. Investeren in de ontwikkeling van teams zorgt binnen een half jaar voor de eerste successen. Niet alleen door teamefficiëntie en -energie te verbeteren, maar ook door vitaliteit van individuele medewerkers te versterken. Want we geloven: energieke teams betekent vitale medewerkers en een vitale organisatie! De vraag voor HR-professionals, manager en directies is altijd: Hoe pakken we dat dan aan?
Heel eerlijk: vaak zien we nog wat onsamenhangende activiteiten, zoals een feedbacktraining hier en de inzet van een testje daar. Maar een integrale kijk en een maatwerk plan ontbreekt vaak nog. Zonde van de investering en van de goedbedoelde inspanningen! Dat kan zeker anders: met de juiste data, meetinstrumenten, inzichten en een combinatie van mensgerichte structuur- en systeeminterventies. Het gaat wat ver om alle 39 variabelen, 6 domeinen, 12 vitaliteitsthema’s en 4 typen interventietechnieken hiertoe te lichten, maar de effecten delen we graag.

1. Versterking van samenwerking
Een van de belangrijkste doelen van teamontwikkeling is stap van ‘los zand’ naar een vergevorderde vorm van integrale samenwerking. Uiteraard gaat dat stapsgewijs en soms zelfs schoksgewijs. Teamleden leren elkaars sterke punten en voorkeursgedrag. Dat zorgt al snel voor effectievere communicatie en passender taak- en rolverdeling. Middels teambuildingactiviteiten, workshops en trainingen zullen teamleden elkaar beter leren kennen, wat de basis legt voor vertrouwen en wederzijds begrip. Bij Carrièrepoort starten we teamontwikkeling vaak met de inzet DISC/MapsTell profielen. We krijgen zo inzicht in communicatiestijlen, krachten en zwaktes van individuele teammembers en een duidelijk overzicht in wie elkaar op welke manier kan versterken.

2. Verhoging van productiviteit
Een van de belangrijkste aanleidingen van productievermindering is het gebrek aan verbinding. De verbroken verbinding met jezelf (denk aan verstoorde privé/werkbalans), de egoïstische houding om vooral het eigen werk goed te doen en af te ronden, het tekort aan afstemming met andere afdelingen of door te moeten werken aan onhaalbare KPI’s.

Hoe verbeteren we dan de productiviteit? Het delen van kennis en vaardigheden binnen het team, werken in co-creatie en gebruik maken van collectieve intelligentie zorgt ervoor dat taken slimmer en sneller worden voltooid. Bovendien creëert een positieve teamsfeer een omgeving waarin creativiteit en innovatie worden gestimuleerd. Teamleden voelen zich gehoord om ideeën te delen en samen oplossingen te bedenken, wat de totale productiviteit van het team en (uiteindelijk) van de organisatie versterkt. We zien gemeten productieverbeteringen van 14%!

3. Bevordering van een positieve bedrijfscultuur
Teamontwikkeling draagt ook bij aan het vormen van een positieve bedrijfscultuur. Een organisatie waarin teamsamenwerking wordt aangemoedigd, creëert een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een bedrijfscultuur die is gebaseerd op waarden als vertrouwen, co-creatie, verbinding en commitment heeft op zijn beurt weer invloed op de tevredenheid van werknemers en hun bereidheid om zich in te zetten voor de langetermijndoelen van de organisatie.

4. Vitaliteitsbevordering
Naast samenwerking zorgt teamontwikkeling ook voor betere vitaliteit van individuele teamleden. Stressvermindering, realistische focus en veerkracht vergroten zijn de directe effecten. Vitale en gezonde werknemers zijn gemotiveerder, minder vaak ziek en beter in staat om met uitdagingen om te gaan, wat prestaties van het team bevordert.

5. Continue groei en aanpassing aan veranderingen
In de snel veranderende zakelijke omgeving moeten teams zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen en kansen. Het opzetten en bevorderen van een leercultuur zorgt voor een enorme versnelling van kruisbestuiving, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en werken met de nieuwste inzichten, technische ontwikkelingen en de competenties die we volgens het World Economic Forum nodig hebben om in 2025 goed te kunnen functioneren. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor met uw ‘analytisch vermogen en vindingrijkheid’? De nummer 1 in de top-10 skills van future-proof competencies!

Bij Carrièrepoort kun je kiezen voor verschillende manieren om jouw teamontwikkeling te stimuleren. Van eenmalige sessies om een goede start te maken tot een kort of middellang traject om de samenwerking op lange termijn te bevorderen.

Hebben we jou enthousiast gemaakt om met je team aan de slag te gaan met teamontwikkeling? Neem contact met ons op voor een eerste gratis teamcheck!