OVER ONS

 
Carrièrepoort is een energiek dienstverlenend bureau gericht op Human Resource Development (HRD). Onze toegevoegde waarde is te vinden in het in beweging brengen en houden van medewerkers van grotere organisaties in semi-overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Onze belangrijkste gesprekspartners zijn directies en HR-management. Goed begrijpen waar het om gaat, het bieden van maatwerk en nuchtere, effectieve begeleiding zijn cruciaal om hen te ondersteunen bij uw HR-vraagstukken.

We geloven sterk in de netwerkorganisatie als bedrijfstructuur. Het past goed bij de tijdgeest om flexibel, tegen lage vaste kosten, mobiel en snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. We werken dan ook met een klein vast team en een groot flexibel team van HRD-consultants, senior coaches, carrière specialisten en projectcoördinatoren. We bieden landelijk onze concrete producten en diensten aan.

Het portfolio van Carrièrepoort bestaat uit:

  • VitaliteitsAPK voor organisaties;
  • HRD diagnose en advies bij vraagstukken met betrekking tot mobiliteit, vitaliteit en inzetbaarheid;
  • Leiderschap;
  • Management Development;
  • Executive Coaching / Appa-begeleiding;
  • Outplacement / Werk-naar-werk begeleiding;
  • Ondernemerschap en ondernemend werken.

CARRIÈREPOORT WERKt DOOR!

Van der Takstraat 28 3071 LL, Rotterdam
010 785 71 78