“Intimidaties en stress waren vorig jaar de belangrijkste redenen om niet op het werk te verschijnen. Dat blijkt uit cijfers van kennisinstituut TNO en statistiekbureau CBS. Zij zagen dat 17 procent van de slachtoffers van arbeidsincidenten om psychische redenen thuisbleven.” (14-5-2024, nu.nl)

In Nederland heeft vorig jaar bijna 3% van alle werkenden een incident meegemaakt dat zowel lichamelijk als geestelijk letsel veroorzaakte. Dat zijn meer dan 250.000 mensen, gezien het totale aantal werkenden van bijna tien miljoen. Gelukkig worden zowel werkgevers als werknemers steeds bewuster van de verzuim-gevaren op de werkvloer. Termen als ‘werk-privé balans’, ‘gezonde werkomgeving’ en ‘ontspanning op de werkvloer’ hoor je steeds vaker. Maar hoe zorg je nou dat jouw werkplek een prettige, positieve omgeving is voor jouw werknemers? Veel organisaties focussen op symptoombestrijding, terwijl er aan de preventieve kant zoveel meer te winnen is. Dat is dan ook de succesformule: integraal werken aan preventie en curatie. We geven graag een aantal tips:

Maak verzuim bespreekbaar

Het bespreken van verzuim is essentieel om het te verminderen. Op individueel niveau is het belangrijk om in gesprek te blijven met werknemers die verzuimen of waarbij de kans op verzuim groot is. Ook organisatiebreed is het van belang om werknemers inzicht te geven in het verzuim en hen te betrekken bij het bedenken van preventieve maatregelen. Zo maak je van verzuim een organisatiebreed thema waarbij iedereen zich betrokken en gehoord voelt.

Herken verzuim-signalen

Het herkennen van signalen die voorafgaan aan verzuim, zoals fysieke pijnklachten, emotionele reacties, verminderde productiviteit en terugkerend kortdurend verzuim, is cruciaal. Zodra deze signalen zich voordoen, is het belangrijk om in gesprek te gaan om mogelijke stress of mentale klachten aan te pakken. Let ook op mensen die ondanks klachten blijven doorwerken, aangezien dit een risico kan vormen voor latere uitval.

Investeer in werkplezier en stimuleer vitaliteit en ontspanning

Dit kan op diverse manieren, zoals het bevragen van werknemers over hun werkervaring, het stimuleren van gezonde voeding en beweging, het aanmoedigen van voldoende pauzes en vakantiedagen, en het bieden van ondersteuning door middel van coaching. Een borrel aan het einde van de week waarbij werknemers ook informeel een band opbouwen kan bijvoorbeeld een goede stimulans zijn om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het is essentieel dat het aanbod aansluit bij zowel de organisatie als de werknemers.

Inzetten van (Loopbaan)coaching

Coaching, inclusief loopbaancoaching, biedt waardevolle ondersteuning aan werknemers. Het kan helpen bij het voorkomen van uitval tijdens moeilijke periodes en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid door loopbaanontwikkeling. 2 tot 4 gesprekken maken al een wereld van verschil.

Start Re-integratie Direct

Bij ziekte is het van belang om direct te starten met re-integratieactiviteiten. Dit omvat regelmatig contact onderhouden, de werknemer geleidelijk weer betrekken bij het werkproces, en samen met de bedrijfsarts en casemanager aanpassingen zoeken voor een soepele terugkeer naar het werk.

Wil je graag serieus aan de slag om verzuim binnen jouw organisatie te verminderen en werkplezier te verhogen? We ondersteunen je graag. Neem contact met ons op via info@carrierepoort.nl voor een gratis sparringsessie.