Vitaliteit

 

Cultuur

Carrièrepoort meet en beïnvloedt alle variabelen die samenhangen met vitaliteit en productiviteit al jaren. We begeleiden organisaties en medewerkers naar wendbaarheid, flexibiliteit en veerkracht.

NFinancieel gezonder
NProductiever
NMinder verzuim en verloop

Direct sparren

Direct sparren met een adviseur? Krijg advies en meer informatie gericht op jouw afdeling of organisatie. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Ben je nieuwsgierig hoe een 0-meting eruit ziet? Probeer dan een gratis demoversie van de VitaliteitsAPK. Vermeld dan in het tekstveld ‘DEMO VitaliteitsAPK

Film | medewerkers zoals jij en ik: 

Slow down brother!

Expert analyse |

Slow down brother!

Verbeter de cultuur binnen je organisatie, begin bij gedrag en bespreek de normen 

Hopsakee! Met Carrièrepoort verbeter je de werksfeer, motivatie, samenwerking, onderling begrip, werkplezier en productiviteit van medewerkers. De tweede film van ‘Medewerkers zoals jij en ik’, Slow down brother, laat zien dat er bij fictieve organisatie Dimenskip B.V. goedbedoelde frustratie is bij Martin van de boekhouding! We zien dat dat de trage besluitvorming van teamleidster Quirine irritatie opwekt bij Martin. Ook het feit dat zijn eigen mandaat ‘maar’ € 1.000,- is, houdt naar Martin’s idee de nodige efficiency en transparantie tegen. Zijn teamleidster Quirine lijkt zich ondertussen van geen kwaad bewust, zij is voornamelijk bezig met de processen binnen de organisatie en misschien nog wel belangrijker; haar puppy.

De organisatiecultuur is een belangrijke variabele om medewerkers te motiveren en stimuleren. Onder de organisatiecultuur verstaan wij de ‘gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door alle medewerkers; de ‘sociale lijm’ die de organisatie bindt.’

Veel bedrijven waarmee we hebben samengewerkt, willen het liefst directe cultuurverandering. Zo werkt dat natuurlijk niet. Eerst heb je duidelijkheid nodig over de aanleiding, de exacte issues en je wilt weten wat wèl goed gaat. Vervolgens is gestaag en doelgericht te werken aan cultuuraspecten. Dat vraagt een gerichte 0-meting, bijvoorbeeld middels onze VitaliteitsAPK. De uitkomsten geven goed aan wat de aanknopingspunten zijn om doelgericht te werken aan cultuurverandering. Dat kan met een maatwerk aanpak met coaching, tests, training en advies. Cultuur is een optelsom van waarden, gedrag, structuren en motivatoren. Een passende cultuur zorgt voor een productieve, flexibele en veerkrachtige organisatie, waar medewerkers zich thuis voelen!

Organisatiecultuur

Organisatie cultuur zoals wij deze typeren, komt van de veelgebruikte cultuurtypering van C. Handy (1978) en Harrison (1972). Zij beschrijven vier ‘ideaaltypen’ organisatieculturen.

 • Machtsgerichte cultuur: de omgang tussen medewerkers wordt bepaald door persoonlijke macht (sterke persoonlijkheid) of door resource power (beschikking hebben over -schaarse- middelen). Vaak zie je deze cultuur bij kleine en beginnende bedrijven.
 • Rolgerichte cultuur: medewerkers streven naar een zo groot mogelijke zekerheid en stabiliteit. Kenmerkend voor deze cultuur zijn regels, afspraken, procedures en hiërarchie. Rol en status zijn belangrijker dan prestatie. Vaak vind je deze cultuur bij grote, bureaucratische organisaties. 
 • Taakgerichte cultuur: De cultuur wordt voornamelijk bepaald door de taak die moet worden gerealiseerd. Resultaten zijn belangrijker dan regels, machtsverhoudingen en persoonlijke behoeften. Vaak vind je deze cultuur bij kleine organisaties die voor een gemeenschappelijk doel zijn opgericht. De kracht van deze cultuur is flexibiliteit en resultaatgerichtheid. 
 • Persoonsgerichte cultuur: hierbij staat het individu op de voorgrond. De organisatie is er voor de medewerkers, niet andersom. Er zijn weinig regels en procedures. Deze cultuur vind je in professionele organisaties met hoogopgeleide medewerkers en een geringe omvang. 

In de afbeelding hiernaast zie je de verdeling van de culturen. Dat helpt direct bij het begrijpen van de belangrijkste symptomen die je direct herkent. Maar hoe kom je van de ene cultuur meer in de andere? Onze adviseurs snappen deze vraagstukken en leggen in co-creatie met plezier het pad naar een passende organisatiecultuur. Kijk maar eens naar de expert analyse hierboven van Johan Eekma en Patrick Breedveld over de film ‘Slow down brother’.

  Download de whitepaper ‘5 KPI’s voor een vitale organisatie’

  Ontdek hoe jij kunt werken aan vitaliteit binnen jouw organisatie!

  Cursussen en coaching

  Onderstaande cursussen en coaching kunnen je organisatie helpen om de structuur te verbeteren, Hupsakee! 

  Training vitale medewerkers, florerende organisaties

  Management Development

  DISC/MapsTell groepstraining

  Loopbaan

  coaching

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom vitaliteit en niets missen van onze nieuwe filmserie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!