010 785 71 78 info@carrierepoort.nl

Reorganisatie

Reorganisaties komen regelmatig voor: vanwege matige economische omstandigheden, kwaliteitsdrijfveren of zorgen dat de organisatie beter aansluit op de veranderende markt. Dit kan resulteren in het sluiten van een afdeling of inkrimping van het personeelsbestand, met verstrekkende gevolgen voor de organisatie en voor medewerkers. Bent u medewerker? Klik dan hier voor informatie over transitiebudget en outplacement.  Voor u als werkgever kan het de volgende gevolgen hebben:

 • Functies worden opnieuw geformuleerd;
 • Medewerkers krijgen tijdelijk ander werk, totdat er (misschien) een nieuwe functie vrijkomt;
 • Medewerkers worden boventallig verklaard, wat ontslag betekent voor hen.
 • Er is sprake van complexe situaties op juridisch en organisatorisch gebied, bijvoorbeeld bij het opstellen van transitiebudgetten, sociale plannen en collectieve ontslagaanzegging

Aangezien reorganisaties meestal tijdelijk van aard zijn, is de kans groot dat de kennis en ervaring op dit gebied binnen uw organisatie ontbreekt. Een expert of sparringpartner in de arm nemen kan u dan veel tijd en geld besparen. De onzichtbare kosten van slecht uitgevoerde reorganisaties zijn hoog: de motivatie en productiviteit van medewerkers gaat sterk omlaag, met als gevolg lagere betrokkenheid, hoog verloop en hoog (langdurig) ziekteverzuim. Dit drukt de winstgevendheid en effectiviteit van uw organisatie. Bekend is dat dit negatieve effect tussen 9 maanden en twee jaar kan duren. Deze periode is te halveren als u een reorganisatie professioneel uit laat voeren. Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs om uw organisatie in deze transitie te begeleiden.

En speelt u al in op de maatregelen van het UWV als blijkt dat u onvoldoende heeft geïnvesteerd in uw medewerkers waar het gaat om verwijtbare werkloosheid? De Wet Werk & Zekerheid heeft direct effect op de transitievergoeding die u uw medewerkers moet betalen!

Houdt u voldoende rekening met de meest recente regelgevingen? Denk bijvoorbeeld eens aan de bedenktijd bij een beëindigingsovereenkomst, het terugdringen van de draaideurconstructie (van 3 jaar en 3 maanden afkoeltijd naar 2 jaar en 6 maanden) en de verplichte ontslagroute?
Kortom, door een professionele reorganisatieaanpak is veel winst te behalen en het is respectvoller en menswaardiger. Carrièrepoort heeft jarenlange ervaring met de begeleiding van reorganisaties waar 5 tot 500 medewerkers bij betrokken zijn.

De 5 stappen van reorganisatiebegeleiding

Er zijn 5 stappen te benoemen om een reorganisatie soepel, professioneel en met oog voor de medewerkers  en voor continuïteit te laten verlopen:

 1. Voorbereiding
 2. Training
 3. Transitie
 4. Outplacement begeleiding
 5. Blijversprogramma

Voorbereiding

Stap 1: Voorbereiding

Een goede voorbereiding zorgt intern voor een duidelijke taakverdeling tussen HR, lijnmanagement en Carrièrepoort. Een adviseur maakt een analyse van de interne situatie versus de huidige reorganisatieaanpak. Op basis daarvan zetten we gezamenlijk een definitief plan van aanpak op.

reorganisatie voorbereiding

Een ander aspect is heldere, tijdige en concrete informatievoorziening voor de medewerkers en overige belanghebbenden. Wij zetten alle informatiestromen op, in overleg met HR- en lijnmanagement. In het geformeerde projectteam (een representatieve groep uit de organisatie) vindt reflectie plaats.  Carrièrepoort werkt vanuit top-down commitment. Dat houdt in dat iedereen van hoog tot laag in de organisatie betrokken is en achter de plannen staat. Voorbereidende trainingen en workshops vragen dan ook deelname van iedereen.

Training

Stap 2: Training

De meest voorkomende trainingsthema's gaan over bewustwording, aanleren van vaardigheden en het oefenen van mogelijke situaties. Dit vertaalt zich in de communicatie vanuit de directie, begrip van het lijnmanagement naar de medewerkers en naar het simuleren van bijvoorbeeld slechtnieuwsgesprekken en motivatiegesprekken met boventallige medewerkers.
Deze aanpak voorkomt een piek in het ziekteverzuim, loyaliteitskwesties (‘waarom zou ik nog mijn best doen terwijl ze me afdanken?’) en ongewenst verloop. Carrièrepoort bereidt iedere belanghebbende voor op zijn/haar taak binnen de reorganisatie. Denk aan de algemene aankondiging van de directeur, het slecht-nieuwsgesprek van de leidinggevende en de ondersteunende rol van HR. Iedereen krijgt daarbij zowel groepsgewijs als individueel aandacht en persoonlijke tips.

reorganisatiebegeleiding training en advies

Denk dan aan hoger ziekteverzuim, loyaliteitskwesties (‘waarom zou ik nog voor het bedrijf mijn best doen terwijl ze me afdanken?’) en vroegtijdig verloop.

 

Transitie

Stap 3: Transitie

reorganisatiebegeleiding transitie

Op het moment dat de aankondiging gedaan is en de medewerkers weten wat het betekent voor hen, stappen mensen in het proces van rouwverwerking. Deze vorm van transitie volgt de reguliere Kubler-Ross curve.

Met  gerichte begeleiding verkort de tijd die nodig is om het afscheid te verwerken. Onderzoek laat zien dat het met transitiebegeleiding tot 70% sneller gaat. Carrièrepoort heeft er veel ervaring in. We sluiten naadloos aan op de fase waarin de organisatie en de medewerkers zich bevinden.

 

reorganisatiebegeleiding rouwverwerking

 

 

 

 

 

 

 

Outplacement begeleiding

Stap 4: Outplacement begeleiding

Reorganisatie outplacementAls de focus van de medewerker gericht is op de toekomst, starten we met de daadwerkelijke outplacement begeleiding. Bij Carrièrepoort draait het om 3 belangrijke stappen:

 1. Werken aan het merk ‘IK’, waarin je leefstijl en passie(s) verwerkt zijn;
 2. Studie om optimaal te kunnen werken aan het krijgen van een nieuwe baan (solliciteren, netwerken, online vindbaar zijn etc.);
 3. Het krijgen van een nieuwe baan.

Carrièrepoort biedt concrete en resultaatgerichte outplacement aan. We werken op individueel niveau, ondersteund door specialistische workshops en trainingen. Dat zorgt voor het huidige aantal plaatsingen van 73%, èn de medewerker verlaat als ambassadeur de organisatie. De prijs van een outplacement traject begint al bij € 1.950,-.

Blijversprogramma

Stap 5: Blijversprogramma

Een veel vergeten groep, degenen die kunnen blijven bij de organisatie. Zij hebben vaak een onzekere tijd meegemaakt. We zien vaak opluchting en ontlading, maar herstel van vertrouwen in de organisatie is cruciaal om hen weer vitaal en productief te laten werken. HR en lijnmanagement hebben hier een belangrijke rol in. We leggen graag uit hoe u dit kunt aanpakken:

 1. Breng in kaart welke afdeling(en) en medewerkers te maken hebben gehad met de reorganisatie. Doe dit nog voor de geplande aanzeggingen.
 2. Plan binnen enkele weken na de reorganisatie een VitaliteitsAPK Daardoor weet u wat er leeft en wat er nodig is om hen weer te verbinden met de organisatie. Meestal is het voor het personeel ‘bedreigend’ wanneer de HR-afdeling of lijnmanagement deze gesprekken zelf oppakt. Zij zijn immers de ‘boze uitvoerder’ van de reorganisatie. Daarom adviseren we dit te laten doen door externen.
 3. Vanuit de diagnose die de VitaliteitsAPK oplevert maakt u een interventieplan om de issues concreet aan te pakken. Denk aan het bieden van veiligheid, duidelijkheid, perspectief binnen de bedrijfscultuur door middel van intervisie, teamtraining en individuele coaching.

Carrièrepoort is ervaren om de onderliggende thema’s in kaart te brengen en van daar uit te werken aan de vitaliteit en productiviteit van organisaties. We hebben ervaren dat organisaties een factor 10 sneller weer ‘op stoom’ zijn en brengen u graag in contact met bedrijven die dat al hebben ondervonden.

Contact

outplacement telefoon 010-785 71 78


outplacement mail  info@carrierepoort.nl

Wie zijn we

Carrièrepoort is een dienstverlenend bureau gericht op Human Resource Development (HRD). Dat betekent dat we ons bezighouden met vraagstukken over het in beweging krijgen en houden van mensen binnen organisaties. Zo houden wij ons bezig met outplacement, reorganisatie, zakelijke coaching en vitaliteit.

Laatste Tweets

Contact

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam werken we met een landelijke dekking.

Tel.: 010-785 71 78
E-mail: info@carrierepoort.nl
Adres: Van der Takstraat 28, Rotterdam

Bent u coach en wilt u zich aansluiten? Kijk dan even hier.