Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek is een containerbegrip. Het komt er meestal op neer dat uw organisatie meet hoe uw werknemers presteren en zich voelen. Dit is uiteraard meetbaar in tientallen thema’s zoals stress, werkdruk, veiligheid, ziekteverzuim, verloop, productiviteit, collega’s, leidinggevende, leiderschap, beloning enzovoort.

De meeste tevredenheidsonderzoeken bestaan uit online vragenlijsten. Zo’n MTO dient te worden ingevuld door de werknemer, waarna uiteindelijk het management de medewerkerstevredenheid resultaten krijgt en zo meer inzicht krijgt in wat het personeel belangrijk vindt, wat er leeft, waar ze energie van krijgen en wat stress veroorzaakt.

Medewerkersonderzoek en Organisatieonderzoek

Bovenstaande is de norm geworden in deze medewerkersonderzoeken. Waar nog veel ruimte voor verbetering ligt is het inzicht in werknemer in samenhang met de organisatie (P&O dus). Deze gegevens kunnen tijdens een MTO met een online vragenlijst opgehaald worden. Maar vaak zet dit werknemers niet echt aan überhaupt mee te werken (de respons is vaak lager dan 30%) en de antwoorden zijn vaak gemakzuchtig om er maar vanaf te zijn. Het gaat voor hun gevoel niet over hen, maar ‘moet’ gedaan worden door het management. Ook meten de meeste MTO’s niet de veerkracht van medewerkers: hoe wendbaarheid en weerbaar zijn ze eigenlijk? Hebben ze de veerkracht en vitaliteit om te kunnen omgaan met de veranderende organisatie en de omgeving ervan?

Dat is de reden dat Carrièrepoort de VitaliteitsAPK heeft ontwikkeld. Dit integrale medewerkers- en organisatieonderzoek is het meest uitgebreide in de markt. Het onderzoek bestaat uit twee uitgebreide modules: een uitgebreide MTO + PSA en een integraal organisatieonderzoek. Via een online vragenlijst wordt de productiviteit, risicoweerbaarheid en bevlogenheid gemeten. Om deze gegevens in het perspectief van de organisatie te plaatsen, nemen ze interviews af, waarin de domeinen Energie en Cultuur van medewerkers in relatie wordt gebracht met de domeinen Structuur en Performance van de organisatie. Deze verdiepende interviews worden gehouden met directie, management, HR, OR en andere beslissers en beïnvloeders. Tevens worden steekproefsgewijs medewerkers dezelfde vragen gesteld. Indien gewenst wordt de organisatie beter in perspectief geplaatst door een analyse van de markt van de opdrachtgevers en de ambities en doelen in het ondernemingsplan. Dit zorgt voor kwalitatief èn kwantitatief inzicht in de mate van vitaliteit van de organisatie, van de afdelingen/teams en van de medewerkers.

Deze gegevens worden gecombineerd in vier thema’s verdeeld:

– Structuur (informatie- en coördinatie, verantwoordelijkheid en besluitvorming);

– Energie (mensen) gebaseerd op de theorie van Heike Bruch;

– Performance (organisatiedoelen, KPI’s);

– Cultuur (waarden) gebaseerd op de theorie van Harrisson.

Nu heeft de organisatie duidelijk hoe de organisatie presteert op alle gebieden en de samenhang ertussen, maar wat nu? Waar je vaak niet verder wordt aangespoord om de mogelijke verbeterpunten gelijk in actiepunten door te zetten, doet Carrièrepoort dat wel. Onderdeel van de VitaliteitsAPK is een advies aan de directie, HR en lijnmanagement welke korte en langere termijn interventies nodig zijn. Dit zijn activiteiten om medewerkers in beweging te krijgen, ziekteverzuim te laten dalen, productiviteit te verhogen, stress te verminderen en de weerbaarheid van medewerkers te versterken.
Werknemers hebben een online dashboard waar zij hun eigen vitaliteitsresultaten kunnen bekijken. De mogelijke verbeterpunten komen duidelijk naar voren en er is gelijk de keus voor de werknemer verschillende modules in te zetten om dit te verbeteren.

Voor het management worden de resultaten helder en concreet gepresenteerd op geaggregeerd niveau. Voor elk thema waar verbeteringen mogelijk zijn, zijn er modules die kunnen worden ingezet. Dit kunt u zelf oppakken of laten uitvoeren door een gespecialiseerde partij als Carrièrepoort.

MTO ?

 

Wij spreken daarom liever niet over een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), maar over De VitaliteitsAPK – een sterke combinatie van medewerkersonderzoek in samenhang met de organisatie dynamieken. Daarmee komt voor het eerst P&O volledig geïntegreerd samen!

 

Pin It on Pinterest