Duurzame Inzetbaarheid

Constante ontwikkeling van medewerkers
Wat levert het u en uw organisatie op als uw medewerkers constant gemotiveerd, gezond en productief zijn tot aan hun pensioen? En dat ze zich blijven ontwikkelen om permanent waarde toe te voegen aan uw (of later aan een andere) organisatie?

Symptomen van matige inzetbaarheid

De symptomen dat Duurzame Inzetbaarheid (DI) nog niet volledig leeft bij uw organisatie, zijn goed herkenbaar. Medewerkers hebben dan vragen en opmerkingen als:
• Ben ik aantrekkelijk voor mijn werkgever? Hoe weet ik dat?
• P&O moet zorgen voor een nieuwe baan en mij cursussen aanbieden als dat zo belangrijk is voor ze.
• Het gaat toch al 15 jaar goed, waarom moet ik me nu ineens ontwikkelen?
• Mijn baas bemoeit zich met mijn gewicht en leefstijl…wat krijgen we nu!?
• Er wordt bij ons gehamerd op betere samenwerking, maar heel eerlijk… mij boeit dat niet zo. Als ik mijn werk maar goed doe, dan kunnen ze mij nergens op pakken.

Hoe krijg ik beweging in mijn medewerkers?

Het startpunt is altijd de vraag: ‘Hoe staat het ervoor met de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers?’ Als de antwoorden hierop bekend zijn (bijvoorbeeld met een VitaliteitsAPK), kunt u aan de slag met een energiegevend programma gericht op duurzaam inzetbare medewerkers. Trek hier zeker enkele jaren voor uit, (gedrags)verandering en borging duren langer dan u voorziet.
De opzet van een vitaliseringsprogramma heeft een aantal logische stappen met een duidelijke volgorde. Sociale veiligheid, vertrouwen in zichzelf en in de organisatie, bewustwording van de eigen rol (en die van de werkgever), uitgedaagd worden om te willen/kunnen veranderen (leren mag, fouten maken dus ook) en een gezamenlijke visie/missie en kernwaarden zijn belangrijke onderdelen. Een interessante whitepaper over een succesvol duurzaam inzetbaarheidsprogramma van Carrièrepoort delen we graag. Vraag het hier aan!

 

Succesvolle verandering naar DI, hoe doe ik dat?

Een kanteling maken in cultuur, in de manier van werken en/of in elkaars gedrag. Hoe pak ik dat aan? In de praktijk blijkt dat veranderingsprocessen in 70% van de situaties mislukt. Wat zijn dan de succesfactoren en waar gaat het vaak mis?
Een tal van factoren zijn van invloed op het slagen van veranderingsprocessen. En heel eerlijk, het begint bij draagvlak en commitment van HR, lijnmanagement en bestuurders. Voorbeeldgedrag, uitstralen dat de directeur, de afdelingsmanager en P&O zelf de dragers zijn is de belangrijkste succes- èn faalfactor. Wist u dat 58% van de veranderingsprocessen mislukt omdat werknemers uiteindelijk concluderen: ‘mijn baas doet het niet, waarom verwacht hij van ons dan dat we het wel doen?’

Er zijn 4 cruciale sturingsvariabelen die een succesvolle kanteling bepalen:

  • De energie van de medewerkers;
  • de heersende bedrijfscultuur;
  • performance-indicatoren;
  • structuur van de organisatie.

Van elke variabele moet het startpunt duidelijk zijn en stapsgewijs, op een geïntegreerde en gedragen, gewerkt worden naar mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
De resultaten als DI, duurzame inzetbaarheid, geslaagd is:

  • Meetbaar minder verzuim en verloop dan het gemiddelde in uw sector;
  • verhoogde klanttevredenheid;
  • spontane initiatieven die vaak afdelingsoverschrijdend zijn;
  • productieve energie (als beschreven in bijvoorbeeld ‘Fully Charged’ van Heike Bruch);
  • focus op eindresultaat in plaats van focus op het proces;
  • hogere tevredenheidscores en verrassende creativiteit.

Wij omschrijven het als organisaties die weerbaar, wendbaar en financieel gezond zijn.
14% meer rendement: DI is ook een economisch vraagstuk
Carrièrepoort analyseert uw situatie vanuit de menselijke en zakelijke kant. Elk HRD vraagstuk is immers een economisch vraagstuk. Retentie, ziekteverzuim, medewerkertevredenheid en een heldere kosten / batenanalyse vormen belangrijke onderdelen van ons advies. Het menselijk kapitaal optimaal op zijn plek, dat zorgt voor een slagvaardige organisatie!
* ontleend aan ‘Fully Charged’ van wetenschapster Heike Bruch

‘Bedrijven die aan de slag gaan met vitaliteit in haar missie en visie zie je gewoon opleven. Ze zijn niet voor niets 17% productiever en 14% winstgevender*. Dat geeft mij energie, net als uw medewerkers!’

Paul van den Heuvel

HRD-Adviseur, Carrièrepoort