Producten en diensten

Wat is er nodig om de vitaliteit van mijn organisatie te verbeteren? Hoe staat het met de werkdruk van onze mensen? Het loopt niet lekker in het team, wat moet er gebeuren? De omzet en winst blijven achter, wat kunnen we doen? Met de diensten en producten van Carrièrepoort krijgt u antwoord op dit soort vragen. Onze belofte is dat de organisatie, de afdelingen en de mensen positief in beweging komen. Dat zorgt voor energieke mensen en florerende organisaties!

Wist u bijvoorbeeld dat organisaties die vitaliteit centraal zetten ruim 10% winstgevender zijn dan organisaties die alleen focussen op goede bedrijfsresultaten?*

Onze zeer volledige vitaliteitscan zorgt voor de echte inzichten in de oorzaken van het probleem. Wij noemen dit de VitaliteitsAPK. Het biedt een prima startpunt om gezamenlijk een op maat programma op te stellen, waarin u stapsgewijs toe werkt naar een organisatie die past bij uw bedrijfsdoelen. Met laag ziekteverzuim en verloop, tevreden werknemers met zelfsturende en leiderschapskwaliteiten. Met als resultante een organisatie die efficiënt, productief en wendbaar is. Volgens veel bedrijfskundigen, HR specialisten en Universiteiten is dat de enige werkende strategie om succesvol te zijn in elke marktomstandigheid.
*Ministerie van SoZaWe

De VitaliteitsAPK is onze zelfontwikkelde organisatie- en medewerkersscan. De analyse zorgt voor het cruciale inzicht in de interne en externe omgeving van de organisatie als het gaat om de (financiële) performance, cultuur, structuur en energie. Dit vertalen we naar een glasheldere diagnose, om vervolgens gezamenlijk met u een energiek en resultaatgericht interventieprogramma te implementeren.

 

Vraagt de organisatie of de omgeving een hogere kwaliteit of productiviteit? Of is het juist belangrijker dat de mensen initiatiefrijker en communicatiever worden? Elke situatie vraagt een op maat programma om het beste uit uw organisatie èn medewerkers te halen. Veel van de waarde en groei van het menselijk kapitaal ligt aan de inzet van de medewerker zelf. Het is de expertise van HR om vitaliteit te stimuleren en te ondersteunen met de juiste aanpak op het juiste moment.

Ziet u vanuit de VitaliteitsAPK of vanuit uw eigen stuurinstrumenten dat er sprake is van een vitale organisatie of afdeling? Dat is het moment om uw focus te leggen op leiderschap en zelfsturing. Carrièrepoort faciliteert gedragsverandering, initiatief en leiderschapsontwikkeling. Gecombineerd met een toegankelijk HR-leerplatform draagt het bij aan slagvaardige, winstgevende(r) en wendbare organisaties.

Hoe krijgen we onze medewerkers in beweging? Wendbaarheid is cruciaal in deze markt, zowel voor organisaties als medewerkers. Inspelen op elke mogelijke situatie (recessie, snelle groei, reorganisatie etc.) vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers. Niet-mobiele medewerkers kosten de werkgever al snel € 60.000,- per jaar per medewerker! Loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement en teamontwikkeling van Carrièrepoort zorgen voor een boost van de mobiliteit van uw medewerkers.