DUURZAME INZETBAARHEID

Constante ontwikkeling van medewerkers

Wat levert het uw organisatie op als uw medewerkers doorlopend gemotiveerd, gezond en productief zijn? En dat ze zich blijven ontwikkelen om wendbaar, veerkrachtig en productief te zijn en te blijven? Wat levert het op als uw medewerkers werkplezier ervaren?

Symptomen van matige inzetbaarheid

De symptomen dat Duurzame Inzetbaarheid (DI) nog niet volledig leeft bij uw organisatie, zijn goed herkenbaar.

Medewerkers hebben dan vragen en opmerkingen als:

• Ben ik aantrekkelijk voor mijn werkgever? Hoe weet ik dat?

• P&O moet zorgen voor een nieuwe baan en mij cursussen aanbieden als dat zo belangrijk is voor ze.

• Het gaat toch al 15 jaar goed, waarom moet ik me nu ineens ontwikkelen?

Krijg beweging in medewerkers

Het startpunt is altijd de vraag: ‘Hoe staat het ervoor met de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers?’ Als de antwoorden hierop bekend zijn (bijvoorbeeld met een VitaliteitsAPK), kunt u aan de slag met een energiegevend programma op pad naar duurzaam inzetbare medewerkers. Trek hier zeker enkele jaren voor uit, (gedrags)verandering en borging duren langer dan u voorziet.

De opzet van een vitaliseringsprogramma heeft een aantal logische stappen met een duidelijke volgorde. Sociale veiligheid, vertrouwen in zichzelf en in de organisatie, bewustwording van de eigen rol (en die van de werkgever), uitgedaagd worden (leren mag, fouten maken dus ook) en een gezamenlijke visie/missie en kernwaarden zijn belangrijke onderdelen.

Succesvolle verandering naar DI

Een kanteling maken in cultuur, in de manier van werken en/of in elkaars gedrag. Hoe pak ik dat aan? In de praktijk blijkt dat veranderingsprocessen in 70% van de situaties mislukt. Wat zijn dan de succesfactoren en waar gaat het vaak mis?

Een tal van factoren zijn van invloed op het slagen van veranderingsprocessen. Het begint bij draagvlak bij HR, management en bestuurders. Voorbeeldgedrag, uitstralen dat de directeur, de afdelingsmanager en P&O zelf de dragers zijn is de belangrijkste succes- èn faalfactor. Wist u dat 58% van de veranderingsprocessen mislukt omdat werknemers uiteindelijk concluderen: ‘mijn baas doet het niet, waarom verwacht hij van ons dan dat we het wel doen?’

 

duurzame inzetbaarheid organisatie
Er zijn 4 cruciale sturingsvariabelen die een succesvolle kanteling bepalen:

– De energie van de medewerkers;

– de heersende bedrijfscultuur;

– performance-indicatoren;

– structuur van de organisatie.

 

De resultaten als DI zichtbaar is in de organisatie:

– Meetbaar minder verzuim en verloop dan het gemiddelde in uw sector;

– verhoogde klanttevredenheid;

– persoonlijk leiderschap en regie;

– focus op gezamenlijk doelen behalen;

– hogere tevredenheidscores en verrassende creativiteit.

 

14% meer rendement: DI is ook een economisch vraagstuk

Carrièrepoort analyseert uw situatie vanuit de menselijke en zakelijke kant. Elk HRD vraagstuk is immers een economisch vraagstuk. Retentie, ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid en een heldere kosten / baten-analyse vormen belangrijke onderdelen van ons advies. Het menselijk kapitaal optimaal op zijn plek, dat zorgt voor een wendbare organisatie!

‘Bedrijven die aan de slag gaan met vitaliteit in haar missie en visie zie je gewoon opleven. Ze zijn niet voor niets 17% productiever en 14% winstgevender. Dat geeft mij energie, net als uw medewerkers’!

Nicolet Faber

HRD-Adviseur, Carrièrepoort

Carrièrepoort Werkt door
Van der Takstraat 28 3071 LL, Rotterdam