Theo Schrager

Theo Schrager

Senior Coach

SLIM? Doen!

 

Deze maand is het eerste aanvraag tijdvak van 2021 voor de SLIM-subsidie geopend. MKB-bedrijven kunnen tot 31 maart een aanvraag indienen voor deze regeling vanuit het Ministerie van SZW. Het eerstvolgende venster hierna opent op 1 september van dit jaar. Mooi moment om eens wat dieper in dit ondersteuningsinitiatief te duiken; wat is de aanleiding, de invulling en waarom zou je deelnemen?

 

De SLIM-regeling valt onder de paraplu van het Leven Lang Ontwikkelen waaronder ook de initiatieven van Nederland leert door vallen en is net als die laatste gericht op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die in rap tempo verandert: Uber, Airbnb en andere vormen binnen deze platform-economie brengen ons veel gemak maar vragen om een andere organisatie van het werk en een andere inzet van medewerkers. Zo ook wordt door digitalisering en robotisering een beroep gedaan op een hele andere skills-set bij huidige werknemers: digitale en analytische vaardigheden worden onontbeerlijk en zolang de Artificial Intelligence mogelijkheden nog niet écht klantvriendelijk zijn, hebben sociale competenties een absolute meerwaarde. Denk daarnaast ook aan de door globalisering en vergrijzing veranderende samenstelling van de beroepsbevolking, de tekorten op de arbeidsmarkt in specifieke sectoren als onderwijs en zorg en de zoektocht van velen om meer waarde te ontlenen uit hun werk.

Al deze veranderingen vragen om een andere benadering van de mens en werk, een transitie, om maar eens een jeuk-woord te gebruiken. Maar niets gaat vanzelf en overal hangt wel een prijskaartje aan.

Twee kanten van het jeuk-woord

1. Een voorbeeld uit mijn tijd bij een multinational: Alle senior managers mochten een persoonlijke leiderschapsreis doorlopen waarin we in contact kwamen met onze persoonlijke waarden en onze drijfveren, onze Ikigai: “what makes you tick”. HR had er een aparte afdeling voor opgetuigd, Samhoud deed de consultancy plus invulling en de wet van de grote getallen maakte het rendabel. Hoe? Sommige managers (her)vonden hun kwaliteiten, leerden en stoomden door en werden productiever en rendabeler. Voor anderen werd inzichtelijk dat de functie niet meer bij de persoon paste en vertrokken waardoor mogelijk verzuim en productiviteitsverlies werd voorkomen. Met behulp van een transitievergoeding en outplacement kwamen zij goed terecht. Mooi staaltje duurzame inzetbaarheid.

2. Andere kant: de MKB’er. De gemiddelde MKB’er heeft bovengenoemde expertise vaak niet tot zijn beschikking en ervaart een gebrek aan geld en tijd: de wet van de grote getallen werkt meestal niet in zijn voordeel. En o ja, had ik eigenlijk al vermeld dat MKB de grootste werkgever van Nederland is? Daarom dus SLIM: Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In MKB. Gammele afkorting, solide regeling. SLIM onderkent bovengenoemde issues en voorziet in initiatieven die impact hebben op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die de behoefte aan groei en ontwikkeling maar ook de noodzaak voor nieuwe ontwikkelmethoden stimuleert. 

 

SLIM voor wie?

De regeling kan aangevraagd worden door drie verschillende groepen:

  1. Individuele MKB*-ondernemingen
  2. MKB*-samenwerkingsverbanden
  3. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Aanvragen gaan in verschillende tijdsvakken: groep 1 vraagt aan in maart en september van dit jaar, groep 2 en 3 doen dat in juni.

*MKB =

  • Kleinbedrijven <50 medewerkers en omzet < EUR 10 miljoen
  • Middelgrote <250 medewerkers en omzet < EUR 50 miljoen

 

Hoe SLIM?

Op 4 verschillende wijzen kan de subsidie worden ingezet waarbij scholing en ontwikkeling centraal staan:

  1. Doorlichting van de onderneming.

Voor de strategische planning van een bedrijf is het nuttig eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de organisatie en medewerkers. Een specialist laten uitzoeken wat de skills-sets voor de toekomst zijn van de organisatie en het opstellen van een bijbehorend scholings- en ontwikkelplan vallen, als voorbeeld, allemaal binnen de subsidieregeling.

  1. Loopbaan- en ontwikkeladviezen.

Aandacht voor de loopbaan van je personeel is essentieel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers en hoe verhoudt zich dit tot de arbeidsmarkt? Door het inzetten van het SLIM-budget kunnen werknemers met een loopbaanprofessional onderzoeken hoe duurzaam hun huidige baan is en welke toekomstige mogelijkheden hij/zij hebben op de arbeidsmarkt.

  1. Een methode in de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens werk.

Budget kan aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een e-learning programma of het opzetten van een bedrijfsschool. Best hip, je eigen academy!

  1. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Het aanbieden van praktijkleerplaatsen helpt bij het bij- of omscholen van werkenden. Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats.

 

Waarom SLIM doen?

Het gevaar van termen als “duurzame inzetbaarheid” en een “Leven Lang Ontwikkelen” is dat ze kunnen verworden tot containerbegrippen en verdienmodellen van consultants en diverse andere bureaus. Terug naar de ondernemer: “What’s in it for me?”

Mocht duurzaamheid jou nou niet zoveel zeggen, gooi het dan op een hoger winstpercentage. Goed werkgeverschap loont, écht! De genoemde vormen van scholing en ontwikkeling die onder de SLIM-regeling vallen, zijn niet alleen cadeautjes die medewerkers mogen uitpakken, ze leveren ook enorm veel op. Medewerkersbetrokkenheid stijgt, zo ook het verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. Gemotiveerde medewerkers zijn productiever en verzuimen minder. Daarnaast helpt het in de “war on talent”: het vinden en binden van personeel en kan het werknemers die niet meer op hun plek zitten binnen het bedrijf, net dat duwtje geven om elders hun droombaan te gaan vervullen. Probleem opgelost voordat het ontstaan is.

 

Aan een goede vriend van mij en ondernemer pur sang legde ik vorig jaar de subsidieregeling uit met een relevant sommetje voor zijn drie vestigingen. Hij was verbijsterd hoe hij met een minimale investering maximaal rendement kon bereiken. “SLIM doen was nog nooit zo betaalbaar” grijnsde hij. Deze cheesy pay-off van de subsidieregeling kan van 2 maart tot 31 maart weer uit de kast gehaald worden voor MKB-bedrijven.

Pin It on Pinterest