Leestijd: 4 minuten | Gemiddelde waardering: 4.4/5

De arbeidsmarkt tijdens COVID-19

Wat valt er voor mij nu te kiezen?!
Annemiek van der Velden

Annemiek van der Velden

Senior Coach

Ik vind het belangrijk dat jij (weer) zelf de regie neemt over jouw loopbaan. Ik werk zowel aan zelfsturing als aan zingeving. Beiden zijn voor mij onmisbaar om je werk met plezier en inzet te kunnen doen.

Wat valt er voor mij nu te kiezen?!

Deze kreet hoor ik regelmatig. Mensen voelen zich klem gezet.

  • Hun werk is gestopt door Corona
  • Ze zijn juist onmisbaar door Corona en werken maar door zonder vrij te kunnen nemen
  • Hun werkgever stelt dat thuiswerk en zorg voor kinderen gewoon samen moet kunnen gaan
  • Net afgestudeerd lijkt een plek vinden op de arbeidsmarkt een gelukstreffer waar je geen “nee” tegen kunt zeggen, ook als je weet dat het niet echt past.

Het gevoel dat je bent klem gezet verlamt echter. Nu kon je afgelopen periode ook letterlijk geen kant op en dat versterkte het gevoel van klem zitten in een situatie waar je niet voor hebt gekozen.

Aan Corona kun je niets doen, de maatregelen die de regering neemt liggen ook buiten jouw invloed, tenzij je actief bent in de politiek of bij het RIVM ;-). Toch blijft het van groot belang om je aandacht te richten op die gebieden waar je wel zelf keuzes kunt maken.

Je kunt het in deze tijd ervaren als een “kip en ei” dilemma: als ik voldoende energie heb kan ik keuzes maken; van zelf keuzes kunnen maken krijg ik energie… als je niets doet loopt je energie weg en blijf je passief zitten waar je zit.

 

In een gesprek met een collega kwam naar voren dat als medewerkers de eigen keuze hebben (autonomie) het bevrijdend, motiverend en productiviteitsverhogend werkt, terwijl de opgelegde (Coronagerelateerde) keuzes juist contraproductief werken. Autonomie hebben over je keuzes geeft dus energie, je wordt er blij van en het werkt positief door op je werk.

Ik noem twee invalshoeken die je kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes.

1. De cirkel van invloed en betrokkenheid van Steven Covey.

Steven Covey gaat er vanuit dat je je energie verliest als je je aandacht te veel richt op die zaken waar je je betrokken bij voelt, maar waarop je geen invloed kunt uitoefenen. En dat zijn er nu nogal wat…

Als je echter je focus verlegt naar die zaken waarop je invloed hebt en daarin je energie stopt, dan geeft dat energie. En dat kan gaan om simpele zaken zoals: “wat wil ik vanavond eten” tot “waar ga ik vandaag mijn aandacht op richten”. Het gevoel zelf die keuze actief te maken geeft energie. Je neemt daar waar het kan zelf de regie. Het gevoel zelf aan het roer te staan heb je nodig om niet in apathie te vervallen.

Als ik kijk naar het voorbeeld van iemand die zijn baan is kwijtgeraakt door Corona; stel jezelf de volgende vragen:

  • Het ontslag is mij overkomen, waar heb ik wel invloed op?
  • Hoe wil ik omgaan met deze periode?
  • Welke ruimte heb ik financieel?
  • Is dit misschien het moment om me te bezinnen op mijn loopbaan en een loopbaancoach in te schakelen?

Door actief zelf de regie te pakken op die gebieden waar je invloed op kunt uitoefenen krijg je weer energie en zul je ook eerder jezelf weer positief op de arbeidsmarkt gaan begeven.

 

2. De helikopterview

Als ik met mensen ga wandelen komen we altijd wel bij een splitsing.

Daar stel ik soms de vraag hoeveel keuzes ze hebben en welke weg ze willen kiezen. De eerste impuls is om links en rechts te kijken, uit te gaan van 2 keuzes en dan intuïtief te kiezen. Sommigen kunnen lastig kiezen en vragen mij om advies. 2 keuzes vormen vaak een dilemma, dat kan juist beperkend werken. Ik voeg daar graag meer opties aan toe. Ik nodig mijn cliënt dan uit om vanuit een helikopter te gaan kijken. Dan wordt het zicht ruimer, je ziet dat je ook kunt  kiezen voor de weg terug, of dat je over een hekje kunt klimmen en dan door het weiland verder kunt. Die verruiming van mogelijkheden geeft ook energie en maakt je nieuwsgierig naar nieuwe kansen die je voor heen nog niet had gezien.

In het voorbeeld noem ik de net afgestudeerde die denkt de keuze te hebben tussen werkloos zijn of die ene baan te moeten accepteren die niet echt past. Hij zit klem en heeft het idee tussen twee kwaden de minst kwade te moeten kiezen.

De helikopterview kan zorgen voor meer ruimte en meer opties: behalve het dilemma kan hij ook gaan zien dat hij een tijdelijke andere baan kan accepteren en daarnaast een arbeidsmarktonderzoek kan gaan doen. Of dat hij nog een aanvullende cursus/opleiding kan beginnen om aantrekkelijker te worden voor die functies waar zijn hart naar uit gaat en waar hij met zijn kwaliteiten en waarden goed zou passen. Het gevoel van klem zitten verdwijnt en er komt verruimende energie voor in de plaats.

Ben jij op zoek naar waar jouw keuzemogelijkheden liggen en wil jij ondersteuning bij het zelf de regie (weer) in handen nemen? Een loopbaancoach kan je daar in een paar gesprekken al goed mee ondersteunen. Kijk hier naar een loopbaancoach bij jou in de buurt.

Pin It on Pinterest