Annemarie Kuijs

 • Ervaring:6 jaar als coach
 • Opleiding: Register coach (teams en individueel)LVSC en ST!R, en register organisatie coach
 • Werkgebied:Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Breda en Dordrecht.
 • Specialismen: Verbinden, veranderen en resultaat boeken (persoonlijk, in teams en in organisaties)
 • Focusgroepen: professionals, managers, leidinggevenden en bestuurders
 • Sectoren:zorg, onderwijs, gemeenten, politie,  non profit

 

Visie op mijn werk

 Met passie heb ik me de afgelopen 25 jaar in verschillende functies ingezet in de zorg.
Van grote waarde voor mij hierin is dat het, in verbinding met de ander, snel gaat over datgene wat wezenlijk van belang is voor de ander. Waar gaat het nu echt over!

Boven water krijgen van werkelijke motieven, belangen en emoties  en van daaruit een veranderproces in gang zetten. Het hart heeft immers redenen die het verstand niet begrijpt.

Mijn missie is muren veranderen in deuren:  veranderprocessen in gang zetten zodat er nieuwe perspectieven en mogelijkheden zichtbaar worden.

Ik coach professionals, managers, leidinggevenden en bestuursleden die de volgende vragen herkennen:

 • Heeft u toenemend te maken met frustratie en teleurstelling?
 • Raakt u het vertrouwen en geloof in u zelf en anderen kwijt?
 • Zijn uw emoties de laatste tijd heftiger dan dat u van u zelf herkent?
 • Zijn werk en privé met elkaar in evenwicht?
 • Bent u de professional, manager of leiding gevende aan het worden die u niet wilt zijn?

“Verander muren in deuren” en zie wat er dan gebeurd!

AnneMarie Kuijs

AnneMarie Kuijs

Senior Coach

Het hart heeft redenen die het verstand niet begrijpt.

Pin It on Pinterest